12. OZODEŇ s deťmi z Materskej školy

  • V piatok sme mali v našej triede návštevu. Prišli k nám deti z Materskej školy Štefánikova v Humennom. Na začiatku sme si pomocou tabletov overili spolu s nimi naše vedomosti v cvičeniach na stránke Kahoot a predstavili sme Ozoboty. Vyskúšali sme kreslenie farebných vodiacich línií a reakcie Ozobota :-), prečítali sme jednu z Osmijankových rozprávok (O jastrabovi). Deti pracovali v skupinkách na ilustráciách tejto rozprávky a spoločne dokresľovali ozokódy. Na záver deti vymysleli rozprávkam vlastný názov a spustením Ozobota rozprávku prezentovali. Pekne spoločne strávené dopoludnie :-)