2. Spoznávame minirobota Ozobot

 • Ozobot je robotická hračka, ktorá patrí medzi edukačné pomôcky. Tento minirobot dokáže pomocou svetelných senzorov sledovať nakreslené čiary, po ktorých jazdí. Je schopný prijímať a vykonávať povely na akomkoľvek povrchu, my vyskúšame papier. Ku komunikácii využíva unikátny farebný jazyk, ktorý sa skladá z červenej, modrej a zelenej.

  Kalibrácia:

  Je veľmi dôležité nakalibrovať Ozobota pred každým použitím, alebo ak meníte hrací povrch. Kalibrácia mu pomáha zlepšiť presnosť čítania kódov a línií. Kalibračný kruh si môžete nakresliť na papier čiernou centrofixou.

  Podržte spínacie tlaačítko Ozobota asi na 2 sekundy, až kým nezačne blikať na bielo. Potom ho rýchlo položte do stredu kalibračného kruhu. Ak podíde dopredu a začne blikať na zeleno, kalibrácia prebehla úspešne.

    

    

  Kreslenie čiar

  Na papier sme nakreslili čiernou fixkou čiaru, tri milimetre hrubú a vyskúšali, či po nej Ozobot sám pôjde. Vyskúšali sme aj iné farby fixiek - červenú, zelenú a modrú.