Ozokódy - pracovný list č.3

  • V česko-slovenskej spolupráci sme vytvorili vlastné pracovné listy s popisom ozokódov v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Žiaci dostanú pracovný list, kde si prepíšu názvy kódov v týchto troch jazykoch. Vedľa názvu kódu si sami nakreslia vodiacu čiaru s daným kódom.

    Hotový pracovný list si môžu deti podľa tohto skontrolovať

     

    Ukážka z práce s pracovným listom