Ozoboti vyprávějí

twinspace-logo

Tento projekt je o programovaní Ozobotov, tvorbe príbehov a tvorbe pracovných listov pomocou Ozobotov. Žiaci z partnerských škôl spoznajú základy práce s minirobotom Ozobot, oboznámia sa s ozokódmi a naučia sa ako kódovať na hodinách. Budú sa učiť, ako kódovať a to nielen pomocou fixiek a papiera, ale aj prostredníctvom ipadov. Žiaci budú spoločne tvoriť rôzne príbehy s postavami, prostredím a zápletkou, pričom budú vytvárať jednoduché príbehové mapy. Príbehy budú prezentovať na spoločnom stretnutí. Z jednotlivých príbehových máp vytvoria zbierku pracovných listov. Zbierka bude k dispozícii pre širokú verejnosť.

Latest updates