Kompleksni brojevi - fraktali

 •  

  Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica

     

  Fraktali u geografiji  - otok koji izgleda kao fraktal (gif izrađen u alatu PhotoScape)

   

  Video o fraktalima izradila učenica Sara Kapusta (2.e) - koristila je VivaVideo alat

   

  Rad učenika Antonia Markotića (2.a) link na poster (izrađen u alatu Glogster EDU)

   

  Rad učenice Dine Kerečin (2.a) link na poster  (izrađen u alatu Glogster EDU)

   

   

  Pitagorino drvo from Marina Njers       - izradile u kolaž tehnici učenice Mia Jurić i Sara Glavinić (2.e)
   
  Nacrtale Emilia Jug i Katarina Kovačić, 2.e
   

  (za izradu korišten alat Animoto)

   

  Fraktal Sierpinski  - izradili učenici 2.a

   

  Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab

  Sierpinski piramida nastala origami tehnikom na Večeri matematike:

   

  Fraktale u prirodi potražile su: Dea Andreškić, Antonina Krišković, Marija Sokolić i Lorena Šćerbe

   

  Tehnička škola Zagreb

  Video izradio David Špoljar (MSW Logo screen)

  Autori: Petar Čajko i Leon Baćani

  Srednja škola Novska

   

  Srednja škola Čazma

  Radovi učenika nastali proučavanjem fraktala kao matematičkog pojma, njihova povezanost s kompleksnim brojevima kao i s objektima iz svakodnevnog života te opis nekih posebnih fraktalnih oblika: