Pátrame po predmetoch, ktoré...

  • 1. kráčajú (jednoduché marionety) - video

    2. plávajú (potápači) - video

    3. vyskakujú (vyskakovacie kocôčky) - návod, šablóna, video