LEXIKÓN NAJ ROZPRÁVKOVÝCH BYTOSTÍ

  • Traja pátrači (CZ/SK/PL) pátrajú v národnej literatúre (ľudovej i autorskej) po rozprávkových bytostiach, ktoré sú niečím výnimočné (najsilnejšie, najvtipnejšie, najzlomyseľnejšie, najlenivejšie, najmúdrejšie, najhlúpejšie, najkrajšie, najstrašidelnejšie, najmenšie, najväčšie). Ich úlohou je nenásilným spôsobom prebúdzať zdravý záujem o čítanie, stimulovať čitateľskú gramotnosť a zároveň budovať vzťah k národnej literatúre. Hodnotiť text z rôznych hľadísk, vyhľadávať zhodné i odlišné znaky a porovnávať svoje zistenia so zisteniami čitateľov iných krajín.