Vrbová chýška

  • Jestli se tento vynález podaří, tak bude mít velký význam pro ostatní! :)

    Vymysleli jsme si, že bychom chtěli nějakou skrýš ke hrám před naším pavilonem. Ale jak to udělat? Nakonec se v hlavě uhnízdil nápad na vrbovou chýšku. Však o Velikonocích zasazená pomlázka zakoření a obroste listím, co tedy využít vrbové pruty ke stavbě "domečku" na hraní?

    Nápad je jedna věc a realizace druhá. Náš nápad nám pomohla zrealizovat paní ředitelka s osmáky a deváťáky, kteří po dobu dvou pracovních činností vrbovou chýši postavili. My jsme se na ně dívali z okna a povzbuzovali je :)

    Teď už jen čekáme, jestli pruty zakoření a domeček obroste. Držte nám palce!