Narzędzia i kompetencje kluczowe

 • Zadania dla uczniów

  Narzędzia

  Kompetencje kluczowe

  wykonanie przez uczniów propozycji logo

  Paint, Paint 3D, Canva, edytory grafiki

  Zdolność do wykorzystania i posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi.

  wybór przez uczniów logo

  Formularze Google

  Myślenie krytyczne, zdolność krytycznej refleksji, podejmowania decyzji.

  cechy prawdziwego przyjaciela (zapisanie cech, które charakteryzują  prawdziwego przyjaciela we wspólnej chmurze wyrazowej)

  Answergarden

  Zdolność rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć w mowie i piśmie.

  wiersz akrostyczny “Zdrowie i Bezpieczeństwo w sieci”

  Zumpad.zum.de

  Zdolność krytycznego i odpowiedzialnego korzystania
  z technologii cyfrowych.

  film pokazujący jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci

  kamerka w telefonie

  InShot

   

   

  Zdolność do tworzenia treści cyfrowych. Umiejętność korzystania z mediów, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie.

  kalendarz na 2022 rok z plakatami uczniów zgodnie z wybranymi hasłami tematycznymi

  Paint, Paint 3D, Canva, edytory grafiki i tekstu, papier, materiały piśmiennicze

  Zdolność rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć w mowie i piśmie przy wykorzystaniu obrazów.

  film “Jesteśmy aktywni fizycznie, bądź i Ty"

  aparat fotograficzny

  Foto jet

  Quick

  Zdolność do tworzenia treści cyfrowych oraz angażowania na rzecz wspólnego dobra

  życzliwe pocztówki

  papier, materiały piśmiennicze

  Zdolność rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć w mowie i piśmie.

  ebook edukacyjny “Sposoby radzenia sobie ze stresem”

  aparat fotograficzny

  papier, materiały piśmiennicze

  Pubhtml5

  Zdolność rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć w mowie i piśmie przy wykorzystaniu obrazów. Angażowanie się na rzecz wspólnego dobra.

  quiz "Tajemnice zdrowia"

  Kahoot

  Zdolność do pracy samodzielnej i zespołowej.

  film “Szczęście to…”

  aparat fotograficzny

  Animoto

  Zdolność do tworzenia treści cyfrowych. Angażowanie się na rzecz wspólnego dobra.

  książka kucharska

  aparat fotograficzny

  Storyjumper

  Zdolności do wspólnego działania, podejmowania inicjatywy.

  escape room “Środowiskowe uwarunkowania zdrowia”

  dysk Google – MS Word

  Genially

  Zdolności wykorzystywania zasobu wiedzy do wyjaśniania świata przyrody.

  „Idziemy dookoła Ziemi”

  krokomierze

  Padlet

  Zdolność rozwijania, wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach.

  Zdolność do wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia oraz prezentacji.

  „Piękno Ziemi”

  aparat fotograficzny

  MS Powerpoint

  Zdolność do tworzenia treści cyfrowych. Postawa odpowiedzialności za środowisko naturalne.

  interaktywna mapa miejsc cennych pod względem przyrodniczym w Polsce

  aparat fotograficzny

  papier, materiały piśmiennicze

  Genially

  Zdolności wykorzystywania zasobu wiedzy do wyjaśniania świata przyrody. Postawa odpowiedzialności za środowisko naturalne.

  działania związane z pomocą Ukrainie Paint, Paint 3D, Canva, edytory grafiki i tekstu, papier, materiały piśmiennicze Zdolność rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć w mowie i piśmie przy wykorzystaniu obrazów. Angażowanie się na rzecz wspólnego dobra. Zdolności do wspólnego działania, podejmowania inicjatywy.
  działania związane z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Paint, Paint 3D, Canva, edytory grafiki i tekstu, papier, materiały piśmiennicze, Sway Zdolność rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć w mowie i piśmie przy wykorzystaniu obrazów. Angażowanie się na rzecz wspólnego dobra. Zdolności do wspólnego działania, podejmowania inicjatywy.

  ankiety ewaluacyjne

  Formularze Google

  Pozytywna postawa wobec uczenia się przez całe życie, myślenie krytyczne, chęć wykorzystania wcześniejszych doświadczeń.

   

   

  Inne zadania i wykorzystane narzędzia:

  -  opracowanie broszury zawierającej  scenariusze  zajęć do wykorzystania przez wychowawców szkół partnerskich – MS Word, Sway

   

  - wdrożenie nauczycieli nie znających etwinning do korzystania z platformy, przygotowanie filmów - ActivePresenter

  - pracowanie wykazu kompetencji nabywanych przez uczniów podczas realizacji zadań – MS Word

  - przygotowanie mapy szkół partnerskich – Google maps

  - organizacja spotkań online – MS Teams

  - film prezentujący realizację projektu - Canva

  - przygotowanie wzoru certyfikatu dla uczniów - Canva