Harmonogram realizacji zadań

 •  

  1. Przygotowanie opisu projektu i przedstawienie go do zatwierdzenia komisji etwinning - odpowiedzialne: A. Sączek, A. Iskra - do 16 sierpnia

   

  2. Zebranie zespołu projektowego - odpowiedzialne: A. Sączek, A. Iskra - do 18 sierpnia

   

  3. Ustalenie szczegółowego planu i harmonogramu realizacji zadań - odpowiedzialne: A. Sączek, A. Iskra - do 20 sierpnia

   

  4. Opracowanie scenariuszy zajęć do wykorzystania przez wychowawców szkół partnerskich:

   

  - opracowanie wzoru scenariusza zajęć - odpowiedzialna S. Balmas - do 25 sierpnia

   

  - opracowanie scenraiuszy zajęć - odpowiedzialne:  A. Szymczak, N. Hertel, A. Jastrzębska, B. Kling, M. Wojtylak, M. Baniak-Wątor, A. Krzysiaczek, M. Grzelak, G. Antonowicz-Pracht, K. Nagórska, A. Mocna, P. Pałczyńska, A. Szajek, E. Kowalska - do 5 września

   

  - opracowanie informacji o sobie do broszury ze scenariuszami - wszyscy nauczyciele - do 5 września

   

  - zebranie scenariuszy w jedną broszurę (wersja cyfrowa)  - odpowiedzialna:  A. Szymczak - do 10 września

   

  5. Wdrożenie nauczycieli nie znających etwinning do korzystania z platformy, przygotowanie filmów - odpowiedzialna: A. Sączek - do 15 września

   

  6. Opracowanie wykazu kompetencji nabywanych przez uczniów podczas realizacji zadań - odpowiedzialne: A. Purgał, B. Niedźwiedź - do 15 września

  7. Przygotowanie mapy szkół partnerskich - odpowiedzialna: A. Sączek - do 30 września

  8. Zaprezentowanie szkół partnerskich na twinspace - wszyscy nauczyciele - do 30 września

  9. Konkurs na logo projektu:

  - wykonanie przez uczniów propozycji logo i zamieszczenie ich przez nauczycieli na twinspace - wszyscy nauczyciele - do 25 września 

  - przygotowanie ankiety do wyboru logo - odpowiedzialna: A. Sączek - do 27 września

  - wybór przez uczniów logo (ankieta) - wszyscy nauczyciele - do 29 września

  - zamieszczenie wyników ankiety i wybranego logo - odpowiedzialna: A. Sączek - do 30 września

  10. Cechy prawdziwego przyjaciela (zapisanie cech, które charakteryzują  prawdziwego przyjaciela we wspólnej chmurze wyrazowej) - odpowiedzialna: I. Adamkowska - przygotowanie chmury do 15 września, uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich - do 30 września

  11. Wiersz akrostyczny “Zdrowie i Bezpieczeństwo w sieci” - odpowiedzialna: A. Groth - przygotowanie wiersza do 1 października, uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich do 14 października

  12. Film pokazujący jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci - odpowiedzialna: A. Mocna - określenie i przydzielenie zadań poszczególnym nauczycielom do 20 września, nauczyciele szkół partnerskich do 10 października, A. Mocna opracowanie całości do 17 października

  13. Kalendarz na 2022 rok z plakatami uczniów zgodnie z wybranymi hasłami tematycznymi (Regularnie spożywaj posiłki codziennie jedz śniadanie; Jedz owoce i warzywa do każdego posiłku; Pij około 2 litry wody dziennie; Ogranicz spożycie produktów przetworzonych, niezdrowych, soli i cukru; Dbaj o swoje bezpieczeństwo w internecie; Wysypiaj się i znajdź czas na odpoczynek; Dbaj o prawidłową postawę ciała; Bądź aktywny fizycznie; Eliminuj stres; Dbaj o dobre relacje z innymi; Dbaj o środowisko na co dzień; Myśl pozytywnie, uśmiechaj się do siebie i do innych):

  - nauczyciele zamieszczają prace uczniów na twinspace do 25 października

  - zebranie prac od nauczycieli poszczególnych szkół, wybór najładniejszych prac do kalendarza, aby z każdej szkoły w kalendarzu znalazła się przynajmniej jedna praca - odpowiedzialna: A. Szymczak - do 28 października

  - przygotowanie kolaży prac na każdy miesiąc, przygotowanie kalendarza - odpowiedzialna: A. Iskra - do 31 października

  14. Film “Jesteśmy aktywni fizycznie, bądź i Ty" zachęcający uczniów do aktywności fizycznej z kolaży zdjęć przedstawiających uczniów podczas wykonywania wybranej aktywności fizycznej

  - zebranie zdjęć od uczniów przez nauczycieli i zamieszczenie na twinspace - do 24 października

  - kolaże zdjęć - odpowiedzialna: A. Szymczak - do 28 października

  - film - odpowiedzialna: A. Groth - do 31 października

  15. Życzliwe pocztówki (uczniowie każdej szkoły wykonają i wyślą kartki pocztowe dla wylosowanej szkoły)- odpowiedzialna: A. Szajek - przygotowanie szczegółowej informacji o zadaniu dla nauczycieli - do 2 listopada, przygotowanie kartek w szkołach partnerskich i przeprowadzenie pogadanek o empatii i życzliwości - do 19 listopada; przygotowanie grafiku wysyłki (A. Szajek) - 21 listopada; wysłanie kartek - 24 listopada

  16. Ebook edukacyjny “Sposoby radzenia sobie ze stresem” ilustrowany pracami plastycznymi i zdjęciami uczniów przedstawiającymi stosowane przez nich sposoby radzenia sobie ze stresem - odpowiedzialne: A. Groth (montaż), K. Wojnarowska - (treści edukacyjne) - do 30 listopada; wykonanie prac plastycznych przez uczniów szkół partnerskich do 20 listopada

  17. Quiz "Tajemnice zdrowia"- odpowiedzialna: B. Niedźwiedź - przygotowanie quizu do 1 grudnia, rozwiązanie quizu przez uczniów do 15 grudnia

  18. Film “Szczęście to…” wykonany z fotografii uczniów przedstawiających to, co kojarzy im się ze szczęściem - odpowiedzialna: M. Wojtylak - do 15 stycznia; uczniowie wykonają fotograie do 7 stycznia

  19. Książka kucharska złożona z przepisów i zdjęć zdrowych potraw wykonanych przez uczniów - odpowiedzialna: G. Antonowicz- Pracht - do 7 marca; uczniowie wykonają prace do 28 lutego

  20. Escape room “Środowiskowe uwarunkowania zdrowia” - odpowiedzialna: A. Jastrzębska - przygotowanie do 1 marca; uczniowie rozwiążą zadanie do 15 marca

  21. Idziemy dookoła Ziemi (dzieci odnotowują wykonane przez siebie kroki, wspólnie pokonując trasę  40 075 km - obwód Ziemi) - odpowiedzialna: K. Wojnarowska - do 30 marca (przygotowanie padetu do 15 marca); nauczyciele wstawią zdjęcia na padlet do 28 marca

  22. Piękno Ziemi (wspólna prezentacja ze zdjęć uczniów ukazujących piękno Ziemi) - odpowiedzialna: A. Iskra - do 15 kwietnia; uczniowie wykonają fotografie do 10 kwietinia

  23. Interaktywna mapa miejsc cennych pod względem przyrodniczym w Polsce wykonana z wykorzystaniem opracowanych przez uczniów ulotek zachęcających innych do odwiedzenia wybranych terenów chronionych położonych najbliżej szkoły  - odpowiedzialna: K. Nagórska - do 10 maja; uczniowie wykonają ulotki do 4 maja

  24. Organizacja spotkań szkoleniowych online – do 10 maja (terminy zostaną ustalone później, w zależności od możliwości czasowych prelegentów):

  - spotkanie dla uczniów z dietetykiem – odpowiedzialna: M. Grzelak

  - spotkanie dla uczniów ze sportowcem – odpowiedzialna: N. Hertel, A. Mocna

  - spotkanie dla uczniów z psychologiem “Uważność i self-care, czyli jak zadbać o siebie?” - odpowiedzialna: M. Grzelak

  - spotkanie dla rodziców z psychologiem “Dobre samopoczucie i równowaga. Czym jest stres i wypalenie zawodowe/rodzicielskie"  odpowiedzialna: A. Mocna

  25. Podsumowanie i ewaluacja projektu:

  - ankieta dla uczniów - odpowiedzialna: S. Balmas – do 20 maja

  - ankieta dla nauczycieli - odpowiedzialna: K. Wojnarowska – do 20 maja

  - film prezentujący realizację projektu - odpowiedzialna: G. Antonowicz-Pracht – do 20 maja

  - przygotowanie wzoru certyfikatu dla uczniów - odpowiedzialna: A. Sączek – do 20 maja