SP Buków

 • Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie woj. małopolskie

  Nasza szkoła jest placówką, w której dzieci uczą się w ośmiu oddziałach szkolnych, a także w dwóch oddziałach przedszkolnych. 

           W pracy pedagogicznej korzystamy z autorskich i ogólnodostępnych programów nauczania, które dostarczają naszym uczniom doskonałej wiedzy, rozbudzają w nich drzemiące talenty i uczą kreatywnego działania.

           W szkole dużą wagę przywiązujemy do regionalnego wychowania, dlatego też tradycją szkoły stały się corocznie organizowane dwie imprezy środowiskowe mające na celu kultywowanie ludowych tradycji oraz integrację miejscowej społeczności.

           Sukcesy, jakie odnosimy podczas konkursów, imprez środowiskowych,  są efektem dojrzałej  oraz harmonijnej pracy całego grona pedagogicznego, pracowników szkoły i rodziców, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne. 

           Szkoła stara się rozwijać zainteresowania uczniów poprzez organizowanie zajęć dodatkowych. Prowadzone są koła zainteresowań (polonistyczne, matematyczne, śladowiczów, religijne i biblijne, języka angielskiego), zajęcia plastyczno - techniczne. W szkole działa świetlica dla uczniów klas młodszych oraz świetlica o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZYujZFMDsDSSh-BL7B2LhA1M8neneuto&usp=sharing

  strona internetowa szkoły

   

 • W jakim województwie znajduje się szkoła w Bukowie?
  w małopolskim
  0 votes (0%)
  w mazowieckim
  0 votes (0%)
  w dolnośląskim
  0 votes (0%)
 • Co znajduje się w Twoim koszyczku wielkanocnym?

  Asia SP Buków