Easter around Europe

twinspace-logo

Uczestnicy projektu wspólnie będą poznawać tradycje wielkanocne w wybranych krajach europejskich, zaprzyjaźnią się z mapą Europy oraz wypracują materiały do lekcji kulturowych w języku angielskim. Zostaną opracowane ciekawe ćwiczenia utrwalające słownictwo, tradycje i kraje Europy. Pracując w grupach uczniowie poznają swoich rówieśników ze szkół partnerskich korzystając z bezpiecznych narzędzi TIK.

Latest updates