Ζώντας στον τόπο μου με άλλους

Μέσα από το έργο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με την διαπολιτισμική διάσταση της έννοιας της Ευρώπης, ευαισθητοποιούμενοι παράλληλα ως προς τα σύγχρονα προβλήματα της εποχής, όπως η μετανάστευση και το προσφυγικό ζήτημα. Λέξεις-κλειδιά: πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικότητα, μετανάστευση, πρόσφυγες, ανθρώπινα δικαιώμ...

Αντίστροφη τάξη - Αρχοντοχώρι

Ειδήσεις σχετικά με το προσφυγικό

Οι μαθητές μελέτησαν άρθρα από ειδησεογραφικούς ιστότοπους που επιλέχθηκαν τυχαία και προσπάθησαν να τα μετατρέψουν σε ειδησεογραφική εκπομπή με δύο ομιλητές. Τα άρθρα μελετήθηκαν και διαμορφώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή σε ομάδες  στο σπίτι και μέσα στην τάξη έγινε η παρουσίαση (πρώιμο στάδιο αντίστροφης τάξης). Γενικότερος σκοπός ήταν να μάθουν οι μαθητές ότι και οι υπόλοιπες χώρες αντιμετωπίζουν ζητήματα με το προσφυγικό, να ερευνήσουν πώς το χειρίζονται και να συγκρίνουν τα ευρήματά τους με αυτά των μαθητών του Αστακού. 

Στα άρθρα παρουσιάζονταν το προσφυγικό στις ακόλουθες χώρες: 

Αγγλία

https://youtu.be/Bn-Jp7qLM8U

 

Γαλλία

Αυστρία

https://youtu.be/cZFCYDISpK4

Κροατία

https://youtu.be/9zcbRRc8-GQ

Ουγγαρία

https://youtu.be/MRop3JP5apQ

 

Παρασκήνια εκπομπών

Οι μαθητές ανέλαβαν τη σκηνοθεσία και τη βιντεοσκόπηση,

 

Αποτίμηση της διαδικασίας με τα συμπεράσματα των μαθητών:

 «Η δραστηριότητα μας άρεσε γιατί κάναμε τους δημοσιογράφους και μας τραβούσανε βίντεο», «Εμένα μου άρεσε γιατί έλεγα τι γίνεται στον κόσμο για το προσφυγικό ζήτημα», «Εμένα από όλη την διαδικασία μου άρεσε που ήμουν παρουσιάστρια και διευκρίνιζα πολλά πράγματα. Κατάλαβα ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να συμβάλλουμε για να σώσουμε τους πρόσφυγες από αυτό το μαρτύριο», «Με αυτή τη δραστηριότητα καταλάβαμε ότι τα θέματα με τους πρόσφυγες είναι πολύ σοβαρά και αφορούν σχεδόν πολλές χώρες γιατί οι πρόσφυγες θέλουν πολλή προσοχή», «Σε αυτή τη δραστηριότητα μας άρεσε που κάναμε τους δημοσιογράφους και που αναλύσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε χώρες με τους πρόσφυγες», «Το πρόγραμμα με τους πρόσφυγες μας άρεσε γιατί αναλύσαμε τα προβλήματα σε σχέση με το προσφυγικό που αντιμετωπίζουν οι χώρες. Και ποια είναι τα προβλήματά τους. Οι πρόσφυγες προσπαθούν να μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη για να βρουν μία καλύτερη ζωή η οποία θα τους ευχαριστεί». 

Ως επόμενη δράση διαβάσαμε και τα ευρήματα των μαθητών του Αστακού καθώς και τις αποδελτιώσεις των συνεντεύξεών τους και συζητήσαμε για τις δυσκολίες ανθρώπων που κυρίως αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, γιατί συμβαίνει αυτό, ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν στη χώρα υποδοχής και ποιοι έχουν χρέος να τους βοηθήσουν. 

Author: Μαρία Κουτούπη
Last editor: Μαρία Κουτούπη