1. d, OŠ Nikole Hribara, učiteljica Jadranka Jelisavac