Toto sme my

 • Medzinárodný tím žiakov zo Slovenska a z Českej republiky.

  Našej škole bol udelený grant Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a s podporou programu Erasmus+ sme realizovali projekt Malí programátori, do ktorého boli zapojení žiaci 1.stupňa. V rámci medzinárodnej spolupráce sme vytvorili tento eTwinningový projekt, ktorý je prezentáciou jednotlivých aktivít projektu.

  Realizácia projektu bola organizovaná v spolupráci so ZŠ Komenského v Trutnove, Česká republika. Cieľom projektu bolo oboznámiť sa s rôznymi aplikáciami a nástrojmi Web 2.0, osvojiť si algoritmické myslenie a základné programovacie princípy kódovaním v programovacom jazyku Scratch, konštruovaním programovateľných stavebníc a programovaním robotických hračiek. Žiaci a učitelia z oboch škôl si prostredníctvom mobilít odovzdávali skúsenosti v tejto oblasti a riešili výzvy hostiteľských krajín.

   

   

  Facebook projektu:

  https://www.facebook.com/maliprogramori

   

   

  Školský web Humenné:

  http://zshu.sk/index.php/projekty/erasmus-mali-programatori

   

   

  Školský web Trutnov:

   

  https://www.zskomtu.cz/rodice-a-verejnost/projekty-a-granty/

   

   

   

  Twinspace projektu:

  https://twinspace.etwinning.net/95003/pages/page/705482

   

  Školský web Humenné 2:

  http://zshu.sk/index.php/projekty/e-twinning