1. d OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica, učiteljica Jadranka Jelisavac