U svijetu likovnih umjetnika 2 / art in my heart

U projektu će se učenici upoznavajući najveće likovne umjetnike svijeta i domovine potaknuti na učenje i stvaranje likovnih djela, učiti kako učiti, razvijati socijalne i građanske kompetencije, razvijati poduzetništvo i inicijativnost u skladu s kurikulumom likovne kulture i međupredmetnih tema. Na taj način razvijat će kreativnost i naučiti kritički promišljati. Svoje ostvaraje prikazat će na malim prilagođenim izložbama, kako u ustanovi, tako i u lokalnoj zajednici na tradicionalan i suvremen način koristeći dostupne tehnologije.

Latest updates