Ako vnímaš 100.výročie založenia ČSR

  • Túžba mnohých Čechov a Slovákov po živote v spoločnom, zvrchovanom štáte sa premenila v roku 1918 na skutočnosť. Československo, nová republika na mape Európy, vykročilo s nádejami na cestu dejinami a vzápätí si získalo medzinárodný rešpekt a uznanie. Odvtedy sa udialo mnoho zmien – veľkých i malých, dobrých aj tých horších. Teraz sa píše rok 2018.  Aby táto dôležitá storočnica v dejinách ľudstva neupadla do zabudnutia, rozhodli sme sa vyhlásiť súťaž o najlepší návrh na "pamätnú mincu" k tomuto výročiu. 

    Samotná súťaž trvala 6 týždňov a zapojili sa do nej žiaci 1. - 5. ročníkov oboch základných škol. Spoločnými silami sa nám podarilo vytvoriť až 114 rôznych návrhov. Prostredníctvom hlasovania sa víťazom stal návrh Kačky P. zo ZŠ Stráž (5.), ktorý získal až 16 hlasov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili nielen do tvorenia, ale aj do hlasovania. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov aj v ďalšom období.


    Vytvořeno pomocí služby Padlet

    A takto si 100.výročie založenia Československa pripomenuli žiaci 4.A v ZŠ Ilava - web triedy  +  fotogalériia.