Kto je tvojím vzorom

 • Vzorom býva zvyčajne niekto, komu by sme sa chceli podobať. Niekto, kto v našom živote zanechal natoľko výraznú stopu, že ovplyvnil naše správanie a konanie. Takýchto ľudí nemá človek v živote veľa. Zvyčajne sú to naši najbližší – rodičia, starí rodičia, súrodenci, príbuzní, kamaráti... Vzorom sa však môže stať aj filmový hrdina či literárna postava. Podeľte sa s nami o to, pri kom ste si aspoň raz povedali: „Tak takýto raz chcem byť!“

  Ako prvého sme privítali medzi nami človeka, ktorý je najväčším vzorom pre nášho Patricka. Paťkov tatino, p.Lukáč, nám prišiel porozprávať o náplni práce mestskej polície. Dozvedeli sme sa veľa užitočných informácií nielen o jeho každodenných povinnostiach, ale aj množstvo zaujímavostí o jednotlivých zásahoch, ktorých bol priamym účastníkom. Kým chlapci nespustili oči z obušku a malej kamery, ktorá patrí k výstroji polície, dievčatá si zo záujmom prezerali policajnú uniformu s erbom mesta uprostred. Keďže viaceré deti prejavili záujem venovať sa tomuto povolaniu v dospelosti, svoje otázky zamerali aj na konkrétne situácie, do ktorých by sa mohli pri výkone tohto povolania dostať - stretnutie s drogovo závislými či agresívnymi ľuďmi, riešenie domácich hádok, bitiek na ulici, poškodzovanie verejného majetku, odchyt túlavých psov, hľadanie stratených ľudí či zvierat... Sme radi, že sme mohli aspoň sčasti nahliadnuť do práce mestskej polície, ktorá sa stará o to, aby v našich mestách vládol zákon a poriadok. 

  Veľmi častými a silnými vzormi bývajú najmä pre deti aj filmoví či literárni hrdinovia. Imponuje im ich odvaha, sila, statočnosť, krása... Zaujímalo nás, či vnímali tieto postavy naši rodičia ako svoje vzory, keď boli vo veku svojich detí. Oslovili sme ich prostredníctvom krátkeho dotazníka:

  Vážení rodičia, starí rodičia, priaznivci a priatelia školy, či len náhodní návštevníci našej stránky, milé deti. Pre náš tohtoročný projekt "OUR CHALLENGES" by sme radi zistili, ako veľmi sa zmenil (alebo možno ani nezmenil) vkus detí. Budeme teda radi, keď sa zamyslíte a spomeniete si na svojho obľúbeného literárneho či filmového hrdinu, ktorému ste sa chceli podobať, keď ste chodili do základnej školy. Prosíme Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý je anonymný (otázky č.1, 2 a 3 sú dôležité kvôli vyhodnoteniu a porovnaniu údajov s partnerskou školou). Vopred ďakujeme za Váš čas a ochotu. 

   

 • Výsledky dotazníka

  Výsledky dotazníka

  V mesiacoch október – december sme oslovili nielen žiakov zapojených do nášho projektu, ale aj ich rodičov a starých rodičov s výzvou „Kto je/bol vaším obľúbeným hrdinom?“. Do nášho spoločného prieskumu sa zapojilo celkovo 49 jednotlivcov z oboch partnerských krajín.