Our challenges

twinspace-logo

Projekt Our challenges je plánovaný ako dynamický projekt, ktorého tvorcami budú najmä deti. Samy si určia, čo chcú svojej partnerskej škole sprostredkovať, čo im chcú ukázať, príp. ich naučiť. Každá zvolená činnosť bude pre ne zároveň výzvou, nakoľko pôjde o tzv. rovesnícke učenie, pri ktorom sa deti budú učiť od detí. Úlohy nebudú detailne špecifikované, bude v nich len jasne stanovená téma a deadline, dokedy ju majú splniť, aby žiadne usmernenia a návody nelimitovali kreativitu žiakov (témy navrhnuté v postupe sú len orientačné). Učitelia budú v úlohe koordinátorov, supervízorov.

Latest updates