Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics – STE(A)M

 •        

  Udeleženec

  Seminar in država

  Učni izidi

  Učni učinki

  Magdalena Kunc

  Marjanca Poljanšek

  prof. kemije in fizike

  Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics – STE(A)M

  Portugalska

  • razumeti koncept STE(A)M
  • usvojiti didaktiko STE(A)M
  • usposobiti se za oblikovanje učnih ur s pomočjo STE(A)M didaktičnega znanja
  • naučiti se uporabljati digitalne vizualne tehnike v učnem procesu
  • spoznati in posodobiti metode eksperimentalnega in terenskega dela
  • dvigniti samozavest
  • izboljšati sposobnost uporabe pogovorne angleščine
  • izboljšati kompetence pri uporabi IKT pri komunikaciji in predstavitvi
  • uporabiti interaktivne delovne metode za izboljšanje poučevanja
  • uporabiti koncept STEM pri izvajanju Medpredmetnih tematskih sklopov

   

   

  Osvojitev modela integracije znanosti, tehnlogije, inženirstva in matematike v enoten pristop, poimenovan STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

  Z vedenjem, da bomo tudi v Sloveniji prešli na uvedbo medpredmetnih učnih sklopov, bosta lahko zelo učinkovito sooblikovali naravoslovni sklop, ki bo eden izmed le-teh.