Prenovljena šola - usposobljen učitelj za izzive 21. stoletja Renovated school - qualified teacher for 21. century

twinspace-logo

KA1 projekt, pod naslovom »Prenovljena šola - usposobljen učitelj za izzive 21. stoletja«, ima postavljen en glavni cilj: povečanje kompetenc učitelja na področju vzgoje in izoraževanja! To bodo dosegli s svojim izobraževanjem, ki bo ali premljanje poteka dela (hospitacije) ali pa strukturirani tečaji/dogodki za usposabljanje. Na izobraževanjih bodo učitelji: a) spoznali uporabo novih, inovativnih učnih metod in orodij za poučevanje b) - spoznali drugačne organizacijske oblike poučevanja c) pridobili znanja in spretnosti potrebne za izvajanje inovacijskih procesov d) povečali motivacijo za uvajanje novih metod v poučevanje na podlagi prikaza primerov dobre prakse e) spoznali različno kulturo in navade ter zgodovino držav EU

Latest updates