Aims / Amaçlar

 • EN:

       The main goal of this project is to provide basic coding training to our students, whom we see as our future in today's conditions where information technologies are constantly evolving, to keep up with changing technology.

      The sub-objectives of this project are to ensure the active participation of students in the course activities throughout the process, to enable them to learn actively by doing and living by producing new course materials, to provide solutions to the problems they experience in schools (understanding the lesson, associating it with daily life, problem solving, etc.) regarding the achievements they have learned within the curriculum, and to develop creative thinking and design skills. In addition, partnerships with various people from different countries are expected to improve our students' communication skills to become world citizens.

   

  TR:

       Bilişim teknolojilerinin sürekli gelişim gösterdiği günümüz şartlarında geleceğimiz olarak gördüğümüz öğrencilerimize temel kodlama eğitimi vererek değişen teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak bu projenin temel amacını oluşturmaktadır.

       Öğrencilerin süreç boyunca ders etkinliklerine aktif katılımını sağlamak, yeni ders materyalleri üreterek yaparak-yaşayarak aktif öğrenmelerini sağlamak, okullarda müfredat dâhilinde öğrenim almış oldukları kazanımlarla ilgili yaşadıkları sorunlara (dersi anlama, günlük hayatla ilişkilendirme, soru çözme vb.) çözüm üretmelerini sağlamak, yaratıcı düşünme ve tasarım becerilerini geliştirmek gibi hususlar da bu projenin alt amaçlarını oluşturmaktadır. Ayrıca farklı ülkelerden çeşitli insanlarla yapılacak ortaklıkların öğrencilerimizin dünya vatandaşı olma yolunda iletişim becerilerini de geliştirmeleri beklenmektedir.