Münevver Çakır Ertekin-Kutlukent 80. Yıl Primary School-Samsun-Turkey

  • https://youtu.be/tcZ94dEVGAo

    p>

     

    M