Presentation

 • Presentation

   

  This padlet will help ourselves to get to know each other.

   

  On the left part of the padlet, each school should upload a description of their building and a description of some rooms.

   

  On the right part of the padlet, each school should upload a photo containing a detail of the description written before.

   

  The other partners have to guess which description matches each photo.

   

  --------------------

   

  Este padlet axudaranos a coñecernos mellor.

   

  Na parte esquerda do padlet, cada escola debe subir unha descrición do seu centro escolar e algunhas das súas salas.

   

  Na parte dereita do padlet, cada escola debe subir fotos que conteñan a descrición feita na parte esquerda.

   

  Os diferentes socios teñen que adiviñar que descripción se asocia con cada foto.