Proba a APP Android das Letras Galegas 2016

  • Accede á información do proxecto vía o teu smartphone Android coa app das Letras Galegas 2016 que poderás descargar a través do seguinte código QR:

     

     

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user