OŠ Hinka Juhna Podgorač - Monika Mužar - Kos - 1./3.r. Pš Stipanovci

 • DAN JABUKA  3 -

  20. listopada u PŠ Stipanovcima

  U ovom projektu sudjelovali su učenici 1./3. r. Oš Hinka Juhna Podgorač - PŠ Stipanovci:

  1. r. - Tena Nađ, Paula Riger, Klara Feldi i Lana FӦldy

  3. r. - Mia Moguš, Hana Moguš, Lea FӦldy i Leon Bošnjaković

  Ovim projektom upoznali smo učenike sa jabukom kao najzdravijom predstavnicom voća, značajem jabuke (voća) u ishrani, utjecajem jabuke na naše zdravlje, koristima od jabuke, vrstama jabuke, načinom konzumiranja jabuke i svih proizvoda od jabuke, vrstama jabuka te razlikama jabuke prema obliku, boji i ukusu.

   

  TIJEK AKTIVNOSTI U PROJEKTU

  Projekt smo započeli gledanjem kratkog filma koji nas je uveo u zadane projektne aktivnosti.

  https://www.youtube.com/watch?v=Z6g-q6RdsBc

  1. AKTIVNOST - Sigurnost na internetu 

  Na satu razrednika naučili smo kako se sigurno koristiti internetom te na koje opasnosti možemo naići učenjem putem interneta, kako se zaštiti. Izradili smo oblak riječi u wordartu. Pogledali smo video uradak Sigurni s neticom te smo izradili plakat i prezentaciju u powerpaintu u razredu na kojem smo istaknuli pravila i sve što smo naučili. 

  OBLAK RIJEČI U WORDARTU

  SIGURNI S NETICOM

  KAKO ZAŠTITITI DJECU NA INTERNETU

  Izradili smo e-knjižicu ptem koje smo objedinili sve što smo naučili o zaštiti na internetu. 

  DAN SIGURNIJEG INTERNETA e-knjižica

  2. AKTIVNOST: Vrste jabuka - istraživanje o jabukama

  Učenici su proučili vrste jabuka u našoj ishrani. Naučili su raspoznati različite sorte jabuka prema boji, obliku i vanjskom izgledu.

  Naučili smo i koja je važnost jabuke u svakidašnjoj perehrani te koju korist imamo od jabuka u našem životu.

    

  Napisali smo i mudre izreke o jabukama.

  Odredili smo dijelove jabuke na presjeku voćke jabuke. 

  U razredu smo napravili pano koji smo povetili jabukama i na njega smo postavili sve naše materijale kojima pokazujemo što smo saznali o jabukama. 

  3. AKTIVNOST: Monolog jedne jabuke: Pisano izražavanje - oblikovanje kraćeg monologa - pisana vježba

  Učenici 3. razreda zamislili su da su oni jabuke te su zapisali kratak monolog o jabuci koja nam kazuje svoje mišljenje o njezinoj važnosti u dječjim životima i životima ljudi. 

  4. AKTIVNOST: Igrica Baci kockicu za jabuku

  Učenici 1. r. poigrali su se igricom Baci kockicu u jabuku. Učenici su bacali igraću koskicu i bojali onaj dio jabuke koliko točkica su na kockici dobili. Ovu igru radili su naizmjenično u krug dok nisu obojali sve dijelove jabuke prema bačenoj strani igraće kockice.

  5. AKTIVNOST: Slatka osmosmjerka u jabuci

  Učenici 3. r. poigrali su se rješavanjem osmosmjerke pomoću pojmova koji govore o jabukama.

  6. AKTIVNOST: Kuhanje kompota od jabuke

  Učenici su donijeli jabuke u školu pa smo od prikupljenih jabuka skuhali ukusan kompot od jabuka.

  7. AKTIVNOST: Edukativna jabukovnica

  Učenici su kroz tjedan dana uz pomoć svojih mama i baka prikupljali recepte o slasticama od jabukama koje smo zabilježili u našu Edukativnu jabukovnicu, kratku kuharicu sa receptima od jabučnih slastica. Ona će nas podsjećati što se sve može napraviti od finih i ukusnih jabuka.  

    

    

  8. AKTIVNOST: Jabuke od filca

  Kreativnim idejama u sklpou izvannastavnih aktivnosti napravili smo različite vrste zanimljivih jabuka na štapiću od filca. 

    

  9. AKTIVNOST: Slatki užitak od jabuke

  Našu Edukativnu jabukovnicu (kuharicu sa receptima) odlučili smo isprobati u našoj učionici. Uz pomoć vrijednih ruku naših mama i baka neke slastice smo priredili u školi. Bilo je tu štrudli od jabuka, pita od jabukam mufina,  itd....

   

  10. AKTIVNOST: Jabuka kao simbol u slikarstvu

  Na satu likovne kulture učenici su izradili zanimljive jabuke tehnikom kolaža trganjem papira u boji. 

  11. AKTIVNOST: 3 D Jabuke

  Na satu izvannastavnih aktivnosti u sklopu likovne skupine pokušali smo izraditi trodimenzioanalne jabuke koje ćemo pokloniti projektnim partnerima u projektu. 

    

  12. AKTIVNOST: Puzzle od jabuka

  Učenici su se zabavili slaganjem puzzli čije konačno rješenej su jabuke. 

    

  13. AKTIVNOST: TZK uz jabuke

  Na satu tjelesne i zdravstvstvene kulture igrali smo igricu Pogodi naslađu jabuku. Zadatk učenika u skupini je bio pogoditi što više jabuka na stablu pomoću loptice. Pobjednik je bila ona skupina koja je pogodila najviše jabuka na stablu. 

    

   

  EVALUACIJA

  Web materijali o jabukama

  Nakon finih kolača, kompota i ukusnog zdravog soka od jabuka izradili smo i interaktivne nastavne materijale kojima smo prikazali što smo sve naučili o jabukama. Materijale možete preuzeti na sljedećim linkovima:

  WORDART O JABUKAMA

   

  POPPLET - VRSTE JABUKA

  http://popplet.com/app/#/5419968    

  JIGSAW PUZZLE

  https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=19cd974871e6  - puzzle

  https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=291fbf2c7aa5  - puzzle

  https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=303211c723c7  - puzzle

  Po završetku svih naših aktivnosti u krugu smo razgovarali o cijelom našem projektu iznjeli smo svoje dojmove, što nam je bilo najbolje, zašto nam se  svidio projekt i sve aktivnosti. Evaluaciju smo zabilježili i na listićima.

  Zadovoljstvo sudjelovanja i provođenja aktivnosti u projektu prikazali smo evaluacijom naših dojmova u wordartu.

  WordArt.com- Word Cloud Art Creator

   

   

  DISEMINACIJA

  Kad smo dovršili sve aktivnosti i odigrali sve igre, izradili smo  e-knjigu o Danu jabuka u našoj školi. 

  DAN JABUKA - PŠ STIPANOVCI E knjižica

  Projektne aktivnosti smo objavili u članku na službenima mrežnim stranicama naše škole. 

  http://os-hjuhna-podgorac.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1001&mshow=896#mod_news

   

  O aktivnostima učenika u projektu Dan jabuke 3 pisale su i lokalne novine.

  file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/31%20(3).pdf