20. oktobar - Dan jabuke - 3

"Po jedna jabuka svaki dan, tjera doktora iz kuće van!" Upoznavanje učenika sa uticajem jabuke na naše zdravlje, koristima od jabuke, vrstama jabuke, načinom konzumiranja jabuke i proizvoda od jabuke, organizovanje kreativnih, likovnih i literarnih radionica, jabuka u matematici i jabuka u igrokazu. Jabuka -put nastanka jabuke od sjemenke do ploda.

Latest updates