Jelena Perković 2.b. OŠ Trstenik, Split

 • Integrirani dan - Dan jabuka

  Slijed aktivnosti:

  Hrvatski jezik

  Za početak sata su u jednu veliku jabuku napisali što prvo pomisle kad čuju riječ jabuka.

  Nakon toga su poslušali priču sa ppt prezentacije "Kako su jabuke dobile zvijezdu". Nakon analize priče u paru su napravili razrednu slikovnicu "Kako su jabuke dobile zvijezdu".

  https://www.storyjumper.com/book/index/74112615

  Nakon predstavljanja slikovnica, na zid u razredu smo postavili visinomjer na temu jabuka te smo pomoću njega izmjerili koliko su jabuka visoki, te na kraju napravili razredni graf.

  Tjelesna i zdravstvena kultura

  Na satu Tjelesne i zdravstvene kulture smo se malo igrali sa jabukama.

  Nosili smo jabuke na žlici.

  Vježbali smo ravnotežu noseći jabuku na glavi.

  Igrali smo štafetne igre sa jabukama.

  I na kraju smo nosili jabuke u paru.

  Matematika

  Na satu matematike smo ponovili Zbrajanje i oduzimanje do sto kroz zadatke riječima napisanim na jabukama. Učenici su birali jabuku, riješili zadatak na ploču te na stablu jabuka pronašli rješenje i tu uz pomoć magnetića stavili jabuku.

  2. aktivnost na satu matematike je bila igra sa kockicama na temu jabuke.

  3. aktivnost na satu matematike je bila bojanka s brojevima do 100 na temu jabuke.

  Glazbena kultura

  Na satu glazbene kulture smo naučili pjevati pjesmicu Dan jabuka - Mirna Grbec

  https://youtu.be/1z0O3mvL-bg

  Na kraju sata Glazbene kulture smo se počastili sa jabukama.

  Likovna kultura

  Na satu Likovne kulture smo radili jabuke po uzoru na Andy Warhola i Vasilyja Kandinskog.

  Bilo nam je jako zabavno i veselimo se idućem projektu.