Dobrí ľudia kráľovstva - Vieme byť štedrí?

 •                                          Vieme byť štedrí? 

  Milí kamaráti, s peniazmi sa treba učiť nielen hospodáriť, prijímať, ale treba sa vedieť aj podeliť. Keďže sa blížia vianočné sviatky, aj my by sme na našej Pugačevke chceli zrealizovať aktivitu, ktorou by sme chceli pomôcť. Do našej aktivity by sme chceli zapojiť aj rodičov a starých rodičov. Spolu s pani učiteľkou sme rodičom napísali list. 

  Milí rodičia a starí rodičia, v rámci nášho eTwinnigového projektu V kráľovstve peňazí by sme chceli zrealizovať aktivitu „Vieme byť štedrí?“ K tomu však potrebujeme vašu pomoc. Dňa 12. 12. 2019 bude v telocvični našej školy Vianočná tržnica, kde budú stánky s výrobkami, ktoré vyrobili učitelia, vychovávateľky, žiaci, ale  aj rodičia z iných tried. Žiaci našej školy si budú môcť tieto výrobky kupovať. Aj my by sme chceli otvoriť stánok, v ktorom by predávali rodičia žiakov z našej triedy. Chceli by sme vás osloviť a poprosiť, aby ste prostredníctvom svojich detí ponúkli tovar na predaj: môžete ponúknuť hračku, s ktorou sa už deti nehrajú, knižku, ktorú už prečítali, spolu s deťmi vyrobili nejaký náramok, nahrdelník, svietnik, mydielko, medovníky....Niektoré výrobky treba zabaliť do celofánu a oceniť to symbolickou sumou v centoch, maximálne do 2 eur.Tieto výrobky by sa predali a získanú finančnú čiastku by sme darovali handikepovanému chlapcovi z našej školy a tým mu prispeli na stoličkový výťah. Tento projekt financuje firma Volkswagen, ktorý si vybral našu školu, je však nutná aj spoluúčasť školy. Vopred ďakujeme za vašu štedrosť. S úctou vaše deti a triedna učiteľka I. Topoľančinová. 

                      29. 11. 2019

  Príprava na vianočnú tržnicu sa začala, vytvorením plagátu a umiestnením na web školy. 

                                  

                  12. 12. 2019

              Vianočná tržnica 

             Všetko je nachystané :)

                                                       14. 12. 2019

  Kamaráti, akcia " Vieme byť štedrí?" sa vydarila! Na celú parádu pricestovala zástupkyňa firmy Volkswagen, ale aj vedúca odboru školstva v Humennom.

  Dokonca druháci predviedli krásny vianočný tanec a zaspievali peknú pieseň.

  Pani riaditeľka vianočnú tržnica slávnostne otvorila.

  Výrobky, ktoré sme doma vyrábali s rodičmi, ale aj v školskom klube naše usilovné mamičky popredali.

  Utŕžené peniaze v sume 150 eur sme darovali hendikepovaným žiakom našej školy. Touto aktivitou, ktorá mala charitatívny charakter, sme opäť ukázali, že sa vieme spojiť pre dobrú vec, a že máme srdiečka na správnom mieste.

                          

  Poďakovanie patrí rodičom, deťom aj členom školského parlamentu, ktorí sa podieľali na tejto mimoriadne vydarenej aktivite.

                         

  Viac o tejto charitatívnej akcii sa dozviete na webovej stránke školy:  https://www.zspugacevhe.sk/2019-20.html

  a na facebooku: https://www.facebook.com/zspugacevova.sk/

   

                                    HUMENNÉ 26. 9. 2020

  Milí kamaráti, dobrá vec sa podarila a stoličkový výťah v našej škole pre hendikepovaných žiakov bol slávnostne spustený 18. septembra 2020. Srdce Pugačevky je veľké a tešíme sa, že aj my so svojím projektom sme ukázali, že vieme byť štedrí a pomohli sme dobrej veci. 

   

  video: https://youtu.be/8oKdxW9Gi8o

   Viac fotografií si môžete pozrieť na webovej stránke školy: https://www.zspugacevhe.sk/2020-21.html