Moje kráľovstvo - projektová hra - Zariaďujem si svoju vlastnú izbičku

 •                                           Moje kráľovstvo

  Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

  Cieľ projektovej hry:

  1. Učiť sa hospodáriť s vlastným rozpočtom

  2. Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných záznamov

  3. Výdavky na domácnosť a zdroje príjmov

  4. Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Pri nákupe uplatniť zodpovedné rozhodovanie

  5. Zariadiť si svoju izbu podľa svojho vkusu a finančných možností

  Postup: 

  Na začiatku mesiaca žiaci dostanú výplatu 600 eur. 

  Z toho však musia vyplatiť: nájomné, vodu, plyn, mobil: 100 eur. Dajú to učiteľke, ktorá to zapíše.

  Za zvyšné peniaze si kupujú veci do svojej izby. Zariaďujú si ju. Z letákov si žiak vystrihuje nábytok, zariadenie, ktoré chce v izbe mať. S vystrihnutým výberom aj cenovou ponukou prinesie učiteľke. Sumu zaokrúhli na desiatky a zaplatí kúpu učiteľke. Po zaplatení si vystrihnutý obrázok nalepí do svojej izby (výkres). Príjem (čo dostal) a aj kúpu ( čo kúpil a za koľko) si zapíše  do pokladnice. Vypočíta zostatok v pokladnici. 

  Zvýšiť rozpočet si môže svojou aktivitou, za ktorú dostane odmenu:

  1. prečítanie a prezentovanie knihy: 50 eur

  2. účasť a umiestnenie sa na školských a okresných kolách súťaží: 1. miesto: 100 eur, 2. miesto: 50 eur, 3. miesto: 25 eur,úspešnosť v súťaži: 10 eur, bez umiestnenia: 5 eur

  3. dobrý skutok - pomoc kamarátovi alebo dospelému: 10 eur

  Pokuty: 

  1. vyrušovanie na hodine: 10 eur

  2. nevhodné správanie - škaredé slová, gestá, bitka a vysmievanie sa: 10 eur

  Po opakovaní toho istého priestupku sa pokuta zdvojnásobí, strojnásobí...

  Hra končí v júni, izbičky vystavíme a vyberieme najlepšie zariadenú izbičku.

   

  17.01.2020  Zprávy z Korunového království

   

  Na vědomost se dává, že i v Korunovém království začala hra :-)

  PRAVIDLA HRY:

  1. Začátek hry – 13. ledna – každého 13. v měsíci bude vypláceno 15 000 kč
  2. 13. v měsíci bude žákem zaplaceno 3 000 Kč na měsíční poplatky-(nájem, voda, plyn, telefon atd..)
  3. Žák si může vydělat peníze – 1.přečtení knihy -1000 Kč

                                               2. účast v soutěžích –(2500/1000/500 Kč)

                                                         3. dobrý skutek – 200 Kč

                                                         4. referát, úkol navíc – 500 Kč

                                                         5. týden bez zapomenutí – 500 kč

  1. Žák zaplatí pokutu za – 1. vyrušování v hodině – 200Kč

                                      2. nevhodné chování – 500 Kč

                                      3. zapomenutý domácí úkol – 500 Kč

  1. Při koupi vybavení pokojíčku žák předloží obrázek s cenou a zaplatí učiteli danou částku, kus vybavení si nalepí do svého pokojíčku.
  2. Hra končí 13. června –  žák sečte celkovou částku, pokojíky se vystaví a vybereme nejlépe vybavený pokojíček

   

     24. 1. 2020 Správy z Euráckeho kráľovstva

   

  Členovia Eurového kráľovstva pokračujú v zariaďovaní svojich izbičiek - svojho kráľovstva. Už  sme v zariaďovaní pokročili :)

   

   

   

                                    23. jún 2020 Humenné

    Vyhodnotenie celoročnej hry Moje kráľovstvo

   

                                         

   

            

   

   

         Ktorá izbička bola najlepšie, najvkusnejšie zariadená? Všetky :) Každý do projektovej hry vložil všetko čo mohol :)

   

   

   

  • Moje kráľovstvo - Zariaďujem si svoju izbičku

   Marcel
   Šimon Pr.
   Sandra
   Natálka
   Natálka
   Grétka
   Adelka
   Dominik
   Šimon Po
   Šimon Pr.
   Sandra
   Šimon Po
   Dominik
   Amálka
   Amálka
   Amálka
   Dominik
   Margarétka
   Grétka
   Grétka 1