Kráľovská galéria

 •                          Rozprávka o dvoch kráľovstvách

                                            Autorka: Marta Paligová

  Pre potreby pre projekt upravila: Irena Topoľančinová, Štěpánka Vopatová a Kateřina Rožcová

         Kde bolo - tam bolo, boli raz dve kráľovstvá. Neboli to však obyčajné kráľovstvá. V týchto kráľovstvách bolo všetko živé i neživé z peňazí. Obyvatelia boli peniaze, zvieratá boli peniaze, príroda, hračky....Ale ináč sa tie kráľovstvá ničím nelíšili od iných kráľovstiev. V jednom kráľovstve vládol múdry kráľ Euromil I. Bohatý s kráľovnou Eurinkou Márnivou. V druhom kráľovstve vládol kráľ Korunák II Bohatý s kráľovnou Korunačkou Halierovou. V kráľovskej rodine bolo vždy veselo, pretože králi s kráľovnami mali veľa detí. 

         Jedného dňa sa kráľovské rodiny rozhodli, že si vzájomné vymenia obrazy členov kráľovských rodín.  A tak vznikol oznam a zoznam, ktorý dali králi napísať svojim pisárom a vytrúbiť svojim trubačom:

  Na známosť sa všetkým dáva,

  že táto veľká sláva,

  aby sa na celom svete stala známa,

  musí byť večným písmom zapísaná.

  Ten, kto kráľovskú rodinu najlepšie znázorní,

  toho náš kráľ Euromil I. Bohatý,

  bohatým kráľovským pokladom odmení.


  Zoznam obrazov Euráckeho kráľovstva:

  Meno a hodnosť:

  kráľ Euromil I. Bohatý  500 €

  kráľovná Eurinka Márnivá  200 €

  dvorná dáma Stovka

  ministerka Päťdesiatka

  ministerka Dvadsiatka

  ministerka Desiatka

  ministerka Päťka

  Kráľovské deti:

  Dvojčatá: Dvojeurák a Jednoeurák

  Trojčatá: 50 centík, 20 centík, 10 centík

  Trojčatá: Päťcentík, Dvojcentík, Jednocentík

  šaško Cenťáčik

  Zoznam obrazov Korunového kráľovstva:

  Meno a hodnosť:

  kráľ Korunák  II. Bohatý  5000 Kč

  kráľovná Korunačka Márnivá  2000 Kč 

  dvorná dáma 1000 Kč

  minister Päťstovka

  ministerka Dvestovka

  ministerka Stovka

  ministerka Päťdesiatka

  Kráľovské deti:

  Dvojčatá: dvadsiatka, desiatka

  Trojčatá: päťka, dvojka, koruna

   

        Bankár Šetrný sa zamyslel a dostal skvelý nápad. „Pán kráľ, všetci veľmi dobre vieme, že najkrajšie tvoriť vedia deti. Zadajme túto úlohu šikovným deťom. Určite to zvládnu! A medzi nami: Ešte aj ušetríme!" 

        A tak sa aj stalo. Deti vytvorili také krásne obrazy, že sa kráľovské rodiny rozhodli vystaviť ich v kráľovskej galérii.

   

  Česká verze pohádky

  Povídka o dvou královstvích

   

   

  Byla-nebyla, ale spíše byla dvě království. Nebyla to jen tak obyčejná království, v těchto královstvích bylo všechno z peněz-živé i neživé věci. Obyvatelé byli peníze, zvířata byli peníze, příroda i hračky byly peníze…… Jinak se tato království nelišila od jiných. V jednom tom zvláštním království vládl moudrý král Euromil I. Bohatý s královnou Eurinkou Marnivou. V druhém království vládl král Koruńák II. Bohatý s královnou Korunkou Halířovou. V královských rodinách bylo vždy hodně veselo, protože obě království měla hodně dětí.

              Jednoho dne se královské rodiny rozhodli, že si vzájemně vymění obrazy svých královských členů rodiny. A tak vznikl seznam, který napsali jejich písaři a rozhlásili na vědomost všem:

  Na vědomost se dává, že tato velká sláva, aby byla na celém světě známa, musí být věčným písmem zapsaná. Ten, kdo královskou rodinu nejlépe vyobrazí, toho náš král koruŃÁK II bohatě odmění z královského pokladu.

  Seznam obrazů Korunového království:

  Král Koruńák II. Bohatý  -  5000,-Kč

  Královna Korunka Halířová – 2000,-Kč

  Dvorní dáma – 1000,- Kč

  Ministr – 500,- Kč

  Ministryně – 200,-Kč

  Ministryně – 100,-Kč

  Ministryně – 50,-Kč

  Děti:  Dvojčata – 20,- a 10,-

           Trojčata – 5,- a 2,- a 1,-

  Seznam obrazů Eurového království:

  Král Euromil I. Bohatý – 500 €

  Královna Eurinka Marnivá – 200 €

  Dvorní dáma - 100€

  Ministryně - 50€

  Ministryně 20€

  Ministryně 10€

  Ministryně 5€

  Děti:  Dvojčata – 2€  a 1€

           Trojčata – 50cent a 20cent  a 10cent

           Trojčata – 5cent, 2cent a 1 cent