Úcta k prírode

 • Day without waste

  Indiáni si vážili dary Zeme, neničili prírodu, nevytvárali odpad. Pokúsili by sme sa urobiť to isté:

  a) na konci dňa preskúmať obsah smetného koša

  b) spoločne sa zamyslieť, ako by sa dalo jeho množstvo minimalizovať (pojmová mapa)

  c) vyhlásiť "Spoločný deň bez odpadu" (informovať aj rodičov)

  d) spojiť sa cez skype, porovnať priebeh, vyhodnotiť, vyvodiť závery, čo bolo najťažšie

  e) ak by sa akcia vydarila, zopakovať a pokúsiť sa do nej vtiahnuť viac tried

  Enviropexeso

  Poďme spoločne vrátiť našu Zem do takého stavu, v akom ju poznali prví Indiáni. Nájdite vo svojom okolí znečistenú lokalitu a odfotografujte ju. Následne na nej vyzbierajte všetok odpad a opätovne dané územie odfotografujte. Vzniknuté snímky budú tvoriť dvojicu nášho spoločného ENVIROPEXESA. Z oboch fotografií (znečistená a vyčistená lokalita) vytvorte koláž a vložte ju do TwinBoardu pod príspevkom.

  Spoločne urobme svet krajším! 

  "Až keď zomrie posledný strom

  a posledná rieka bude otrávená

  a posledná ryba chytená,

  až potom si uvedomíme,

  že z peňazí sa nenajeme. (indiánsky náčelník)

  Posolstvo tejto indiánskej múdrosti sme si naplno uvedomili až vtedy, keď sme sa na hodine prvouky spoločne zamýšľali nad tým, ako človek pomáha a ako škodí našej prírode. Zistili sme, že by sme v našom okolí dokázali nájsť hneď niekoľko nešetrných či negatívnych zásahov človeka do prírodného prostredia. Stačilo sa pozrieť von z obloka. Po pokosení vysokej trávy zostalo na školskom dvore jedno veľké smetisko. Je záhadou, kedy tam vzniklo, nakoľko počas karanténneho obdobia bol vstup do areálu školy zakázaný, ale trávnik a priľahlé ihriská boli doslova zaplavené plastovými či sklenenými fľašami, obalmi z keksov, čipsov, krabicami z pizze, plechovkami od rôznych nápojov a iným odpadom.

  Nedokázali sme si predstaviť, že by sme mali na takomto školskom dvore tráviť telesné výchovy či čas v školskom klube. Bez toho, aby nám to niekto nariadil alebo rozkázal sme sa rozhodli, že vyzbierame všetok odpad a roztriedime ho do nádob určených na separovaný zber. Netrvalo dlho a vďaka našej usilovnosti mohla opäť tráva dýchať, stromy rásť, kvety kvitnúť... Už ich neťažili stopy po nás, ľuďoch. Aj keď sme to neboli my, ktorí tam všetok tento odpad zanechali, hanbili sme sa za tých, v ktorých nie je ani štipka úcty k prírode a k všetkému živému.

  Aby sme si názorne demonštrovali negatívny dopad takéhoto správania na prírodné prostredie, urobili sme si malý pokus. Do starej ponožky sme povkladali rôzne druhy odpadu (papier, sklo, korkovú zátku, gumu, ohryzok, plastový uzáver, starý chlieb, hrdzavý klinec, žuvačku,...) a zakopali sme ju do zeme. Miesto nezvyčajného "pokladu" sme si dôsledne zakreslili do plánu, aby sme ho neskôr dokázali nájsť. Keďže ide o dlhodobejší pokus, musí uplynúť niekoľko mesiacov, aby sme zistili, ako sa obsah ponožky zmenil. Zahrali sme sa na jasnovidcov a v záznamových hárkoch sme sa pokúsili hádať, čo sa v zemi rozloží a čo nie. Väčšina detí tipovala, že obsah ponožky zostane takmer rovnaký (okrem ohryzku, chlebíka a žuvačky, ktoré sa zrejme stanú potravou pre rôzne druhy živočíchov žijúcich v pôde). Ak by bol náš odhad správny, potom by to znamenalo, že všetok ostatný odpad bude znečisťovať našu prírodu ešte dlhé a dlhé roky. Možno by sme sa takémuto zisteniu na jednej strane aj potešili, lebo by sme zistili, že náš predpoklad bol správny. Na druhej by sme však boli veľmi smutní. Dôvodom by bol fakt, že ak by sme sa k prírode správali tak ako doteraz, postupne by sa zmenila na jedno veľké smetisko.

  Aká je však nádej, že sa ľudia polepšia? Viacerí chápu škodlivosť takéhoto správania. Napriek tomu znečisťovanie prírody pretrváva. I keď si mnohí myslia, že odpad v prírode je maličkosť, takéto konanie má ďalekosiahle následky. Okrem negatívneho dopadu na životné prostredie môže viesť k ľahostajnosti, k strate hrdosti na svoj región, na Slovensko.

  Skúsme sa všetci ešte raz zamyslieť nad slovami múdreho indiánskeho náčelníka a predstaviť si, ako by vyzerala naša Zem, keby sme všetci konali rovnako bezohľadne. Je najvyšší čas správať sa zodpovedne, aby tu zostala nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie.

   

 • ENVIROPEXESO

  Areál školy 1

  Slovakia

  Areál školy 2

  Slovakia

  Areál školy 3

  Slovakia

  Areál školy 4

  Slovakia

  Areál školy 5

  Slovakia