KTO boli Indiáni

 • Pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky žili kedysi v rozľahlých priestoroch svojho kontinentu v súlade s prírodou. Príchod Európanov do Nového Sveta dramaticky zmenil ich tradičný spôsob života.

  Prvým Európanom, ktorý vstúpil na pôdu amerického kontinentu (v miestach dnešnej Kuby), bol v roku 1492 španielsky moreplavec Krištof Kolumbus. Nazdával sa, že priplával do INDIE a domorodé obyvateľstvo tohto svetadielu pokrstil celkom prirodzene INDIÁNI. A hoci sa veľmi rýchlo prišlo na tento omyl, meno INDIÁN zostalo navždy spojené s ľuďmi “čo chodili celkom nahí, ako vyšli z lona svojej matky”. Neskôr ich označovali názvom červenokožci, no v nijakom prípade nejde o červenú pokožku. Názov pochádza nepochybne zo skutočnosti, že indiánski muži – predovšetkým v Severnej Amerike – mali zvyk farbiť si telo výťažkom z korienkov.

  Naše prvé "stretnutie" s Indiánmi bolo prostredníctvom indiánskeho puzzle:

    

    

  Indiánske príbehy sa nám tak zapáčili, že podľa jedného z nich sme si vyrobili aj omaľovanku. Stačí si vytlačiť obrázok a vymaľovať ho podľa farebnej nápovedy, ktorá sa objaví, keď nadídete kurzorom na obrázok.

  https://www.thinglink.com/scene/1246870486831333377

  Poznajemy historię indian w teatrze.

  Indiánske symboly

  Symboly a znaky mali v živote Indiánov veľmi veľký význam. Pripisovali im ochranné, liečiteľské či iné schopnosti. My sme sa s indiánskymi symbolmi oboznámili netradičným spôsobom, prostredníctvom "indiánskeho behacieho pexesa".

  Pomôcky: Pexeso s indiánskymi symbolmi

  Pravidlá hry:

  • pexeso 2x vytlačíme, nastriháme
  • zoznámime sa so symbolmi
  • deti rozdelíme do dvoch družstiev (kmeňov)
  • deti stoja za sebou, pred nimi je otočená obrázkami dolu prvá sada pexesa
  • na niekoľko metrov vzdialenej méte je otočená obrázkami nahor druhá sada pexesa
  • na dohodnutý signál otočí kartu prvý hráč a vybehne hľadať druhú k méte, po nájdení vytvorí dvojicu a vybieha ďalší z družstva
  • hra končí, keď majú družstva skompletizované všetky dvojice (36 párov), víťazí družstvo, ktoré má viac správne zložených dvojíc

  Obmeny:

  • pre začiatočníkov: otočenú kartičku si hráč berie so sebou
  • pre pokročilejších: hráč si kartu iba zapamätá a vybehne hľadať druhú
  • najťažší variant: hľadať symboly podľa názvu (otočiť názov a vyhľadať zodpovedajúci obrázok)
  • ak je karta nesprávna, hráč pokračuje v hľadaní, pokiaľ neprinesie správnu kartu so symbolom

    

  Indiáni idú

  Aby sme lepšie pochopili indiánsky spôsob života, naučili sme sa o nich českú pesničku Indiáni jedou:

  Zaspievajte si ju s nami:

  INDIÁNI JEDOU...

   

  R.: úaúaúaúa Indiáni jedou

  úaúaúaúa copak asi vezou:/

   

  1. Malí Indiáni se plíží bez pozvání,

  do týpí se snadno dostanou,

  mají kožich z lišky, chodí jako myšky,

  už se těší, až nás dostanou.

   

  R.: úaúaúaúa Indiáni jedou

  úaúaúaúa copak asi vezou:/

   

  2. Nejvíce je přece, jako ježka z klece,

  úniková stezka zajímá.

  Když jdou kluci na lup, to je pěkný kalup,

  kde se cizí totem vyjímá.

   

  R.: úaúaúaúa Indiáni jedou

  úaúaúaúa copak asi vezou:/

   

  3. Jednoho dne v létě se v indiánském světě

  zamiluje malý Indián.

  Do dívky z vesnice vzdálené velice,

  po tají si připravuje plán.

   

  R.: úaúaúaúa Indiáni jedou

  úaúaúaúa copak asi vezou:/

   

  4. Dceru náčelníka co Mišoči si říká

  odvede si večer potají.

  Už je z toho mela, utírá pot z čela 

  vzduchem tomahavky lítají.

   

  R.: úaúaúaúa Indiáni jedou

  úaúaúaúa copak asi vezou:/

   

  5. Náčelník Tě Péro a náčelník Sombrero

  podali si pevně ruku svou.

  Mezi vesnicemi, co kradly si totemy,

  zní tahle píseň na usmířenou:

   

  R.: úaúaúaúa Indiáni jedou

  úaúaúaúa copak asi vezou:/