ČO sa môžeme naučiť od Indiánov

 • Je veľa vecí, ktoré sa môžeme od Indiánov naučiť.

  Indiáni si napríklad vážili dary Zeme, neničili prírodu, nevytvárali odpad. Preto jednou z ich najväčších cností bola ÚCTA K PRÍRODE.

  Rovnako sa Indiáni nikdy nevyvyšovali nad zvieratá, považovali ich za rovnocenné tvory, mnohé zvieratá uctievali ako posvätné. Preto ich ďalšou cnosťou bola ÚCTA K ZVIERATÁM.

  Pokúsme sa byť na chvíľu ako oni a spoločne sa naučme týmto dvom cnostiam. 

   

  .