107 - Drtinka

 • 1. ÚKOL

  Daniel Mazur je garantem Pirátské strany pro oblast vzdělání. Vzděláním je experimentální fyzik s praxí zejména v základnímu výzkumu elektronických vlastností inovativních materiálů na pražské Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy i jinde.

  Během studií se věnoval práci s mládeží v pražských Domech dětí a mládeže. Pracovní zkušenosti pak nabíral ve Spojených státech (Illinois Institute of Technology, Argonne National Laboratory), frankofonním Švýcarsku (Université de Genève) a v severní Itálii (synchrotron Elettra v Terstu). V současnosti pracuje jako manažer výzkumných a infrastrukturních projektů na Univerzitě Karlově. Je členem několika odborných společností a českého výboru Turnaje mladých fyziků. (zdroj: https://www.pirati.cz/lide/daniel-mazur/)

  Hlavní město Praha je upravováno zvláštním zákonem č. 131/2000Sb - Zákon o hlavním městě Praze a má specifické postavení. Je totiž obcí, krajem, krajským městem, statutárním městem a hlavním městem ČR. Člení se na 57 městských částí, 10 městských obvodů a 22 správních obvodů.

  2.ÚKOL

  https://www.youtube.com/watch?v=YaoQ1VKxaEg&t=12s

  3.ÚKOL