123 - TÁBORÁCI - OA a VOŠE Tábor

 • Úkol č. 3: Demokracie u nás v Evropě: Evropský parlament a ČR

  Předsednictví v Radě EU

  Předsednická země má možnost určovat program jednání a priority Rady EU. Původně se předsednictví vybíralo podle abecedy, poté byly zohledněny i jiné faktory (velikost země nebo její geografická poloha) Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin tzv. trojka (aktuální předsednická země a země, které Radě předsedaly před a po ní). V předsednictví Rady EU se členské země střídají po 6 měsících podle předem daného pořadí. V každém kalendářním roce se vystřídají dvě země.

  Volby do Evropského parlamentu

  • V Česku se budou konat 24. až 25. května
  • Strany měly na sestavení kandidátních listin 4 měsíce
  • Nejpozději je musely odevzdat do 19. března
  • V minulých volbách před čtyřmi lety si lidé mohli vybírat z 38 stran a hnutí.
  • Nejlépe dopadla strana ANO
  • Prezident vyhlásil volby 23. února

  Činnost Evropského Parlamentu

  - Evropský parlament a jeho pracovní cyklus má 2 fáze.

  1. Příprava legislativy ve výborech.
  - Celkem 20 výborů a 2 podvýbory, z nichž se každý zabývá určitou činností.
  - Zkoumají návrhy právních předpisů.
  - Poslanci a politické skupiny mohou předkládat pozměňovací návrhy nebo návrh na zamítnutí.

  2. Schvalování legislativy na plenárních zasedáních.
  - Poslanci se scházejí v jednacím sále. Zde probíhá konečné hlasování o návrzích právních předpisů a navrhovaných změnách.
  - Plenární zasedání se konají každý měsíc ve Štrasburku. Trvají 4 dny.
  (V některých případech se organizují zasedání v Bruselu.)

  3 hlavní funkce parlamentu

  Parlament vykonává 3 hlavní funkce:

  Legislativní
  • ta schvaluje právní předpisy EU, jejichž návrhy předkládá Evropská komise.
  • Rozhoduje v otázkách týkající se mezinárodních dohod.

  Dozorčí

  • Vykonává demokratickou kontrolu všech orgánů EU
  • Sleduje průběh voleb
  • Interpeluje komisi a radu
  • Vyjadřuje se k peticím předkládaným občany a zahajuje šetření

  Rozpočtová
  • Sestavuje spolu s radou rozpočet EU
  • Schvaluje dlouhodobý rozpočet EU (tzv. víceletý finanční rámec)

  Občanem v EU, Česká republika v EU

  –O vstup do Evropské unie požádala Česká republika oficiálně v roce 1996
  –1998 zahájila EU jednání s ČR
  – Smlouva o přistoupení byla podepsána 2003 v Aténách za účasti prezidenta Václava Klause a premiéra Vladimíra Špidly
  –Česká republika vstoupila do EU 2004
  –Česká republika se řadí mezi středně velké státy EU
  – Česká republika rozhodnutí pouze nepřejímá, ale naopak se na nich aktivně podílí, největší podíl jak ovlivnit politiku měla v roce 2009

  Složení Evropského parlamentu

  • Parlament má 751 poslanců. Česko zastupuje 21 poslanců
  • Žádná země nemůže mít méně než 6 nebo více než 96 poslanců a celkový počet členů EP nesmí překročit 751 (750 plus předseda).
  • Evropský parlament má 8 skupin + 1 skupina (nezařazení poslanci).
  • Volit poslance do EP mohou všichni občané Unie na území daného členského státu.
  • Předseda EP je nyní Antonio Tajani. Letos se ale bude volit nový na dalších 30 měsíců
  • Budova Evropského parlamentu je ve Štrasburku a Bruselu.

  Budoucnost EU

  Evropská unie se zaměřuje na 3 hlavní priority:
  - Rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích
  - Podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje
  - Podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudružností
  Tyto 3 hlavní priority by měli vést k tomu, že:
  - tři čtvrtiny obyvatelstva Evropy mezi věkem 20-64 let budou mít zaměstnání
  - bude více investic do vědy a výzkumu
  - se bude bojovat proti klimatickým změnám (snižování emisí, obnovitelné zdroje…)
  - se bude zvyšovat vzdělanost
  - se bude snižovat chudoba (počet chudých lidí by měl klesnout pod 20 miliónů)

  Občan EU

  Výhody občana žijícího v EU:
  Každý občan EU má právo pohybovat se po celé EU bez omezení.
  EU umožňuje občanům EU pracovat kdekoli v EU, se stejnými pracovními podmínky a sociální ochranu dle platných zákonů hostitelské země jako domácí občané.
  Evropští občané mohou volně cestovat v EU. Přestěhovat se, studovat, pracovat nebo užívat důchodu v kterékoliv zemi EU.

  Občanem v EU: Vznik a historický vývoj Evropské unie

  V roce 1952 vznikl předchůdce Evropské unie - Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Rokem 1985 byla Německem, Francií a zeměmi Beneluxu podepsána schengenská smlouva. Podpisem Maastrichtské smlouvy v roce 1992 se začíná oficiálně hovořit o Evropské unii, v té době již se 12 státy. O 3 roky později se EU objevují 3 nové státy. Rok 2004 přinesl historické rozšíření o 10 zemí (jednou ze vstupujících zemí byla právě Česká republika). V roce 2002 se začíná platit Eurobankovkami. Od téhož roku se do Evropské unie přidalo 13 členů a nyní v roce 2019 se jich je v tomto společenství nachází 28.

  Evropský parlament

  Parlament sídlí v Bruselu, hl. městě Belgie. Volby do E. Parlamentu probíhají vždy jednou za 5 let.
  Věk pro volby do E. Parlamentu je stanoven podle všeobecného volebního práva (v ČR je možné volit od 18 let, být zvolen je možné od 21 let ve všech zemích EU).
  Po odchodu Velké Británie z EU se počty Europoslanců změní z 751 na 705 poslanců.
  Evropskému parlamentu jsme naposledy předsedali v roce 2009 a v budoucnu budeme předsedat v roce 2022.

 • Úkol č. 2: Demokracie u nás v Česku (video trailer)

  Základní informace o Parlamentu České republiky obrazem


   

  Úkol č. 1: Demokracie u nás v obci (koláž)

  Vítězná koláž (autoři: Kofi a Jandys)

  "Ing. Štěpán Pavlík byl zvolen starostou města Tábor v komunálních volbách, které proběhly 10. 10. 2018. Zastupuje sdružení Tábor 2020. V zastupitelstvu zasedají tři místostarostové: Mgr. Václav Klecanda, Ing. Michaela Petrová a Ing. Olga Bastlová.

  Město Tábor leží v Jihočeském kraji, přesněji  asi 60 km severně od Českých Budějovic, na řece Lužnici. Se Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí tvoří aglomeraci s 48 tis. obyvateli.
  Do 1. ledna 2003 byl Tábor okresním městem. Jeho okres zahrnoval: Bechyni, Chýnov, Jistebnici, Mladou Vožici, Planou nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Soběslav, Veselí nad Lužnicí."

  WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA

  Všechny vytvořené koláže: www.befunky.com

  Táboráci

  Tábor (made with funny.pho.to)