59 - OA Příbram - Feninovci

 • 1) Demokracie v obci

  Schindler, Krotil
  Procházka, Neumann, Nováček
  Veselá, Hrabíková
  Šoborková a Tomis (vždy) Veselej
  Zikmundová, Velasová, Vohradská
 • 2) Demokracie v Česku

  3) Demokracie v Evropě

  Made with Padlet

  Další informace a fotodokumentace k realizaci projektu se nacházejí na webu OA a VOŠ Příbram.