Διεπιστημονικές δραστηριότητες - συνεργασίες

 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Συναισθηματική Αγωγή

  1 δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας

  Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού προγράμματος "Περιβαλλοντικά, Εικαστικά ταξίδια" οι μαθητές συνεργάζονται με τα άλλα Σχολεία. Αλληλεπιδρούν κι ανταλλάσσουν τις δημιουργίες τους κι εμνέονται από τη Φύση, την ποίηση και τις Τέχνες!

  Εικαστικά ταξίδια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

  Με αφορμή τα έργα της 'Ελλης Μουρέλου Ορφανού γίνεται συνεργασία μεταξύ των Σχολείων με στόχο την καλλιέργεια Περιβαλλοντικής συνείδησης.

  Συναισθηματική Αγωγή

  Με αφορμή τα πορτραίτα, δημιουργίες της Έλλης Μουρέλου - Ορφανού, οι μαθητών διδάσκονται σχετικά με τα Συναισθήματα και την διαχείρισή τους. Επίσης, δημιουργούν Εικαστικά έργα με τα αντίστοιχο θέμα και ανταλλάσσουν τις δημιουργίες τους στην πλατφόρμα twin space. Κάνουν χρήση διαφορετικών εργαλείων web 2.0 και συνδυάζουν τεχνικές των Εικαστικών Τεχνών.

 • https://youtu.be/65KbzCFL8-c

  https://youtu.be/36ZI3-oZ0wY

  https://youtu.be/zASkiOLeM9M

  ****

  Haiku and paintings on four seasons

  https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/562809

  Οι 4 εποχές στο έργο της Ελλης Μουρέλου Ορφανού εμπνέουν τους μαθητές και οι συνεργασίες δίνουν καρπούς!