"Εικαστικές και μουσικές ανασυνθέσεις πάνω στο έργο της Έλλης Μουρέλου Ορφανού"

 • eTwinning 2018-2019

  "Εικαστικές και μουσικές ανασυνθέσεις

  πάνω στο έργο της Έλλης Μουρέλου Ορφανού"

  Στο συγκεκριμένο έργο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εργαστούν και θα συνεργαστούν με ψηφιακούς και παραδοσιακούς τρόπους, με αφετηρία  έργα της ζωγράφου Έλλης Μουρέλου Ορφανού. Θα δημιουργηθούν αναλογικά και ψηφιακά έργα τα οποία θα τεκμηριωθούν σε βίντεο. Ως μουσική επένδυση θα χρησιμοποιηθούν ήχοι που θα παραχθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες με βάση τα συγκεκριμένα έργα.

  Στόχοι

  Οι μαθητές/τριες αναμένεται :
  - να έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα συστατικά στοιχεία ενός έργου τέχνης
  - να μπορούν να εκφράσουν εικαστικά και μουσικά στοιχεία του έργου τέχνης
  - να αναγνωρίζουν τις τεχνικές δημιουργίας του έργου τέχνης
  - να αξιοποιούν παραδοσιακές μορφές αλλά και ψηφιακές μορφές εικαστικής δημιουργίας και μουσικής
  - να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικής δημιουργίας
  - να αναγνωρίζουν την αξία των συναισθημάτων
  - να κατανοούν τη διαφορετικότητα ως συστατικό της ανθρώπινης φύσης

   

  Διαδικασία της εργασίας

  Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κινηθούν στον άξονα της δημιουργίας ψηφιακών και παραδοσιακών εικαστικών έργων ως σχόλια σε έργα της Έλλης Μουρέλου Ορφανού. Τα έργα αυτά θα δημιουργήσουν νέες εικαστικές συνθέσεις. Η ψηφιακή τεκμηρίωση αυτών θα επενδυθεί με μουσική που θα δημιουργηθεί από τους μαθητές βάσει συγκεκριμένης μεθόδου.
  Η συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία αναμένεται να αποδειχθεί προστιθέμενη αξία στον άξονα της ανάπτυξης της δημιουργικότητας των μαθητών.

   

  Αναμενόμενα αποτελέσματα

  Αναμένεται να παραχθούν εικαστικά έργα με παραδοσιακούς και ψηφιακούς τρόπους.
  Να παραχθούν βίντεο με μουσική υπόκρουση.
  Ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, μεταξύ των Σχολείων μέσω της χρήσης διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων web 2.0.
  Να γίνουν εκθέσεις στα συνεργαζόμενα Σχολεία.
  Θα επιτύχουμε τη διάχυση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας, στο ευρύ κοινό.