5k. Interaktywne okładki

  • **************************************************************

    **************************************************************

    Zebraliśmy dużo ciekawych informacji o naszych ulubionych książkach i w grupach szkolnych opracowaliśmy interaktywne okładki. Zestaw odsyłaczy prowadzi do materiałów informacyjnych dotyczących rekomendowanych książek oraz do opisu książki (żółty dzwoneczek) na naszym
    blogu reklamowym.