5. KSIĄŻKI I MY

  • *************************************************************

    *************************************************************

    W tej części projektu zajmujemy się polskimi książkami.

    Czytając i promując literaturę współczesną nie możemy nie wspomnieć o największych polskich pisarzach i poetach.

    Literacki przewodnik.pdf