14b. Nauczyciele

  • *************************************************************

    *************************************************************

    • Czego nauczyli się Państwo dzięki udziałowi w projekcie?
    • Co można wykorzystać w dalszej pracy?
    • Co zyskała szkoła dzięki udziałowi w projekcie?