Mimi a Líza

  • Rozprávka Mimi a Líza je o dvoch kamarátkach, nevidiacej Mimi a vidiacej Líze, ktoré spolu zažívajú veľa doborodružstiev. K tejto rozprávke sme vytvorili komix. Je o tom, ako Mimi a Líza išli do mesta, ale zrazu si všimli, že v ňom čosi chýba. Chcete zistiť čo? Tak si prečítajte náš komix.

    Vlajka krajiny odkiaľ rozprávka pochádza - Slovenska a nápis hlavného mesta - Bratislavy.