Rozprávky pre malých očami veľkých

Deti by si najskôr vybrali 10 najobľúbenejších rozprávok. Zisťovali by pôvod týchto obľúbených rozprávok, z akej krajiny daná rozprávka pochádza, akú vlajku a hlavné mesto , prípadne aj jednu dominantu má daná krajina. Staršie deti by potom vo vybraných rozprávkach objasňovali vyskytujúce sa chemické javy, ktoré by prezentovali prostredníctvom internetu mladším deťom.

Latest updates