Červená Čiapočka

 • Rozprávka Červená Čiapočka vznikla tak, že sme spolupracovali pri jej vytváraní. Bolo to zábavné a veľa sme sa nasmiali. Mali sme rôzne nápady, ako by mohla rozprávka vyzerať. Je to o Červenej Čiapočke, ktorá išla navštíviť starú mamu. Zrazu uvidela ako horí chalúpka a privolala hasičov. 

  Červená čiapočka

  Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna Červená čiapočka so svojou mamičkou. Jej stará mama žila ďaleko v horách. Jedného dňa povedala mamička Červenej čiapočke: „Uvarila som polievku a upiekla koláče pre starú mamu. Dala som jej to do košíka a pribalila som jej tam aj nejaké veci. Zaniesla by si jej to?“ „Áno, mamička,“ odpovedala Červená čiapočka a vydala sa na cestu k starej mame. Ako si kráčala lesom, pozorovala kvietky a stromy. Spomenula si, že sa v škole na hodine chémie učili o fotosyntéze, ktorá je endotermickou reakciou. V diaľke videla, ako niečo horí. Začala utekať k starkinmu domčeku. Uvidela, že to horí práve jej domček. Rýchlo zavolala na číslo 112 a privolala hasičov. Hasiči uhasili oheň vodným hasiacim prístrojom. Spomenula si, že pri horení treba odstrániť aspoň jednu z troch podmienok horenia. Našťastie sa starkej nič nestalo a prežila. Potom ju Červená čiapočka poučila o tom, že: „Keď začne horieť, musíš buď odstrániť horľavú látku, zabrániť prístupu vzdušného kyslíka, alebo ochladiť látku pod zápalnú teplotu.“ Nakoniec sa zistilo, že požiar vznikol vtedy, keď stará mama zakladala oheň v kozube. Všetko sa skončilo dobre a stará mama sa poučila, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.

   

   

  Pomohli nám aj naši maturanti. Had je zviera, ktoré žije v prírode. Vieme ho vytvoriť aj v chemickom laboratóriu pomocou plameňa a iných chemických látok .