O PROJEKTU /ABOUT THE PROJECT

 •  

  Potaknuti učenike na istraživanje prošlosti kraja u kojem žive, istražiti stare narodne običaje, potaknuti ih na promišljanje i istraživanje o životu nekad i danas, uočavanje razlika i iznošenje zaključaka što je nekad bilo dobro, a danas ne postoji.
  Potaknuti interes učenika za istraživanje običaja o življenju nekad.

  Učenici istražuju i zapisuju priče svojih djedova i baka: igre koje su se igrali, kako su slavili blagdane, kako su ukrašavali kuće, kako su slavili rođendane, koje su pjesme pjevali, kako su se odijevali, koju su obuću nosili, što su jeli..

  Istražiti rad i životne običaje kroz godšnja doba. Prema mogućnostima održati radionice s članovima obitelji te ostvariti suradnju s muzejima.


  Korištenje IKT-a  i  prezentiranje ostalim projektnim partnerima na svojoj stranici TwinSpace-a.

   

  Encourage students to explore the past of the area in which they live, explore old folk customs, encourage them to reflect and research about life then and today, spot differences and draw conclusions about what was once good and does not exist today.

  Encourage students' interest in exploring the customs of living once upon a time.

  Students explore and write down the stories of their grandparents: the games they played, how they celebrated the holidays, how they decorated houses, how they celebrated birthdays, what songs they sang, how they dressed, what shoes they wore, what they ate. .

  Explore work and life customs through the seasons. According to the possibilities, hold workshops with family members and establish cooperation with museums.

   

  Using ICT and presenting to other project partners on their TwinSpace page.