KAK JE NEGDA BILO/KAKO JE NEKADA BILO/HOW IT ONCE WAS

twinspace-logo

Razvijanje svijesti o vlastitoj kulturi življenja, očuvanju tradicije te zaštita i očuvanje kulturne i tradicijske baštine svoga kraja. Svaka zemlja ima svoje narodne običaje koji predstavljaju kulturu nekog naroda i vrlo su važni za njegovu budućnost. Mnogi od njih promijenili su se tijekom godina, a neki su skoro iščeznuli. Developing awareness of one's own culture of living, preserving tradition and protecting and preserving the cultural and traditional heritage of its region. Each country has its own folk customs that pre-machine the culture of a people and are very important for its future. Many of them have changed over the years, and some have almost vanished.

Latest updates