Send me your e-heart!

 •  

  Send me your e-heart!

   

  Η ιδέα του προγράμματος
  Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εικαστικών μαθημάτων δημιουργήσαμε όμορφες εργασίες στο Σχολείο χάρη στον ενθουσιασμό των παιδιών και έλαβα ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθώς πάντα προσπαθώ πολύ να κρατώ το ενδιαφέρον τους ενεργό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνω στον  παιγνιώδη χαρακτήρα της βιωματικής μάθησης και στην διαθεματική προσέγγιση που εφαρμόζω.
  Το σχολικό έτος 2020-2021 στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, υποσχέθηκα στα παιδιά των μικρότερων τάξεων πως θα είχαμε συνεργασία με άλλα Σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πανδημία του covid-19 μας ανάγκασε να πραγματοποιούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μαθήματά μας διαδικτυακά. Για τον λόγο αυτό εντόπισα ως έντονη την ανάγκη των παιδιών για αποφόρτιση και για την δημιουργία ορισμένων όμορφων  αναμνήσεων από την συγκεκριμένη χρονική περίοδο της ζωής. Έτσι είχα την ιδέα του προγράμματος και σχεδίασα τον σκελετό του. Για την υλοποίησή του προσκάλεσα συναδέλφους διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων από Σχολεία της χώρας μας και από το εξωτερικό.
  Το μήνυμα πάνω στο οποίο θα εργαστούμε και που θα στείλουμε στον κόσμο είναι πώς μέσα από την Τέχνη και την ελεύθερη έκφραση, ενωμένοι όλοι μαζί θα βγούμε δυνατότεροι!
  Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από την συνεργασία με Σχολεία που ανήκουν στην Διεθνή Εκπαιδευτική κοινότητα eTwinning, με την έγκριση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτό μας εξασφαλίζει την ασφάλεια, τα ψηφιακά εργαλεία και το υψηλό επίπεδο των αποτελεσμάτων.
  Ευχαριστώ ολόψυχα τους συναδέλφους που μας έκαναν την τιμή και αποδέχθηκαν τη πρόσκληση για συμμετοχή και συνεργασία σε κοινή προσπάθεια.
  Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν και συνεισφέρουν τις καλύτερες προσπάθειές τους στο έργο!
   
  Θεοδώρα Χανδρινού,
  Εκπαιδευτικός Εικαστικών μαθημάτων
  στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
   
   
  Σχετικά με το πρόγραμμα
  «Send me your e-heart!» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα eTwinning, σύντομο σε διάρκεια, που ενώνει τους μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων του κόσμου. Μέσω των Εικαστικών δημιουργιών, πάνω στο θέμα μιας καρδιάς, ανταλλάσσουμε τις καλύτερες ευχές μας και συναισθήματα! Η προσπάθειά μας σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της περιόδου της κρίσης της πανδημίας του covid-19, για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε ψηφιακά εργαλεία για την διάχυση της εργασίας μας. Εφαρμόζουμε διαθεματικό διδακτικό πλαίσιο και οι Εκπαιδευτικοί που έχουν διαφορετικό αντικείμενο ειδίκευσης ενώνουν την διδακτική τους προσέγγιση κάτω από τους κοινούς στόχους του προγράμματός μας. Εστιάζουμε στους θετικούς τρόπους που μπορούν να ενεργοποιήσουν τους μαθητές και μαθήτριες ώστε να υπάρξει αλληλεπίδραση. Όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και γινόμαστε δημιουργικοί και ενεργοί. Πρόκειται να δημιουργήσουμε θετικές αναμνήσεις και να κρατήσουμε λαμπρά συναισθήματα, μέσα από την εμπειρία στο πρόγραμμα.
   
  Στόχοι του προγράμματος
  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο να ενώσει Σχολεία κατά την διάρκεια της δύσκολης περιόδου 2020-2021, της πανδημικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Μοιραζόμαστε μια θετική φωτεινή προσέγγιση, μέσω Εικαστικών δραστηριοτήτων με παιγνιώδη χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να ενώσουν τα μέλη του έργου, από το Δημοτικό Σχολείο. Μέσα από την διαθεματική οπτική του έργου στέλνουμε το μήνυμα πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες όλοι μαζί ενωμένοι. Ελπίζουμε όλα τα μέλη να διασκεδάσουν την αλληλεπίδραση και να δημιουργήσουν θετικές αναμνήσεις!
   
  Δεξιότητες που θα καλλιεργηθούν
  * Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα χρησιμοποιήσουν τις Καλές Τέχνες ως όχημα, ώστε να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν συναισθήματα και αισθήματα.
  * Είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί η συναισθηματική τους νοημοσύνη, προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
  * Οι μαθητές και μαθήτριες θα λάβουν θετική εμπειρία και χαρούμενες αναμνήσεις μέσα από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
  * Μέσα από το πρόγραμμα θα καλλιεργήσουμε τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των παιδιών και το αισθητικό τους κριτήριο.
  * Πρόκειται να βοηθήσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τις ξένες γλώσσες και να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας.
  * Οι ψηφιακές τους ικανότητες θα αυξηθούν.
  * Μέσα από την εμπειρία των Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν, με εξειδίκευση σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, οι μαθητές και μαθήτριες θα ωφεληθούν στο γνωστικό και μεταγνωστικό πεδίο.
   
  Στάδια του προγράμματος
  1. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 3 μήνες και πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα twinspace  για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του προγράμματός μας.
  2. Δημιουργούμε το συν-εργατικό λογότυπο του έργου.
  3. Ψηφίζουμε για το όνομα της ομάδας μας στο έργο.
  4. Τα συμμετέχοντα Σχολεία δημιουργούν Εικαστικά έργα με θέμα μία καρδιά           ????
  5. Αναρτούμε τα αποτελέσματα στο padlet που δημιουργήθηκε για αυτό τον λόγο.
  6. Μοιραζόμαστε τα συναισθήματα και τα μηνύματά μας μέσω του eTwinning στις σελίδες του προγράμματος στο twinspace.
  7. Χρησιμοποιούμε το twinspace ημερολόγιο του έργου για να αλληλεπίδραση και για την διάχυση των δημιουργικών δραστηριοτήτων της ομάδας.
  8. Οι συμμετέχοντες αξιολογούν το πρόγραμμα.
  9. Μοιραζόμαστε τα αποτελέσματα που κάναμε όλοι μαζί και προσκαλούμε την κοινωνία να λάβει τα μηνύματα.
  10. Ανατροφοδότηση του έργου.
   
  Padlet του προγράμματος
   
  Μεθοδολογία
  Πρόκειται να κάνουμε έναν συνδυασμό των μεθόδων εξειδίκευσης διαφορετικών θεμάτων. Η βάση είναι η αλληλεπίδραση και η ομαδική συνεργατική πρακτική. Θα εφαρμόσουμε μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση με παιγνιώδη χαρακτήρα, βιωματική μάθηση και την χρήση ψηφιακών εργαλείων web 2.0. Η Τέχνη αγκαλιάζει την Τεχνολογία, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Θα εφαρμόσουμε μεθόδους Art therapy. Μετασχηματίζουσα γνώση μέσω της Τέχνης. Η διαθεματική προοπτική του έργου θα καλύψει τους σκοπούς και τους στόχους του έργου στα διάφορα εκπαιδευτικά θέματα: Καλές Τέχνες, Φυσική Αγωγής, Διδασκαλία Αγγλικών, Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες.
   
  Σημείωση
  Για την υλοποίηση του προγράμματος τηρούνται απολύτως τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης των συμμετεχόντων σε παράγοντες που θα μπορούσαν να μας βλάψουν και έχουν σχέση με τον covid-19 ή άλλες εστίες μόλυνσης.
  Το πρόγραμμα δεν απαιτεί, ούτε αποφέρει έσοδα στους συμμετέχοντες. Επίσης, δεν περιλαμβάνει μετακινήσεις ή μεταφορά μαθητών/μαθητριών, καθώς η επικοινωνία μεταξύ των Σχολείων γίνεται με ψηφιακά μέσα και μέσα από την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και φωτογραφιών από τα εικαστικά έργα που θα πραγματοποιηθούν. Τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών είναι προστατευμένα, στις φωτογραφίες δεν διακρίνονται πρόσωπα, δεν ανταλλάσσονται προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα.
  Οι γονείς έχουν ενημερωθεί και υπάρχει επικοινωνία με τον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό.
   
  Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή, συγχαρητήρια στα παιδιά!
  Θ.Χ.

  ***

  «Send me your e-heart!»

   

  The idea of the project
  In the context of the teaching of the Art lessons we created beautiful works at the School, thanks to the enthusiasm of the children and I received satisfactory results, as I always try very hard to keep their interest active.
  I place special emphasis on the playful nature of experiential learning and the interdisciplinary approach I apply. In the school year 2020-2021 at the 10th Primary School of Amaroussio, I promised to the children of the younger classes that we would have cooperation with other Schools from Greece and abroad.
  The covid-19 pandemic forced us to take our online lessons for a long time. For this reason I identified as strong the need of children to discharge and to create some beautiful memories from this time period of life. So I got the idea of ​​the program and designed its skeleton. For its implementation, I invited colleagues from different disciplines from schools in our country and from abroad.
  The message that we will work on and that we will send to the world is how through Art and free expression, all together we will come out stronger! The program is implemented through the cooperation with Schools belonging to the International Educational community eTwinning, with the approval of the Greek Ministry of Education and Religious Affairs.This ensures our security, digital tools and a high level of results.
  I wholeheartedly thank the colleagues who honored us and accepted the invitation to participate and cooperate in a joint effort. Congratulations to all the children who participate and contribute their best efforts towards the project!
   
  Theodora Chandrinou
  Art Teacher in the
  10th Primary School of Amaroussio,
  Greece
   
   
  About the project
  «Send me your e-heart!» is an innovative short eTwinning project that unites the pupils of Primary Schools around the world. Through our Art creations, on the theme of a heart, we exchange our best wishes and emotions! Our innovative project effort  is realized during the period of the pandemic crisis of covid-19, for that reason we  use digital tools for the dissemination of our work. We apply the cross-thematic curriculum framework  and the Teachers that have different subject specialization unite their didactical approach under our common project goals. We are focused on the positive ways that can motivate the pupils to interact. All the project partners, we join our forces and become creative and active! We are going to create positive memories and keep shiny feelings, through the project experience!
   
  Project aims
  This project aims to unite Schools during the difficult period 2020-2021, of the pandemic crisis that we face. We share a positive bright approach, through playful Art activities, that can unite the primary school project members. Through the cross-thematic project view we send the message that we can face the difficulties all together united. We hope all members to enjoy the interaction and to create positive memories!!
   
  Skills that will be cultivated 
  * The pupils are going to use Fine Arts in the project as vehicle, in order to express and communicate emotions and feelings.
  * It is important to cultivate their emotional intelligence, personal and social skills.
  * The pupils will receive positive experience and happy memories during their participation in the project.
  * Through the project we are going to cultivate the Art skills of the pupils and their aesthetic criterion.
  * We are going to help the pupils to love foreign languages and to cultivate communication skills.
  * Their digital competencies will be increased
  * Through the experience of the participating Teachers, on different subject specialization, the pupils are going to receive benefit in the
  cognitive and metacognitive field.
   
  Project steps
  1. The project is going to last 3 months and we are going to use the twinspace platform for the communication of our project results.
  2. We create our co-operative project logo
  3. We vote for our project team name
  4. The  participating Schools create Art works on the theme of a heart.
  5. We upload the results on the padlet created for this purpose.
  6. We share our emotions and messages through the eTwinning twinspace project pages.
  7. We use the twinspace project dairy to interact and to disseminate our creative team activities.
  8. The participants evaluate the project
  9. We share the results we did all together, and invite the society to receive the messages.
  10. Project feedback
   
  The project padlet
  Expected results
  – We have our eTwinning pages in order to cooperate, to interact and to communicate.
  – Our eTwinning project dairy is going to join our creative Art work results.
  – We are going to exchange our best wishes, emotions among the participating partners, pupils and Teachers.
  – We hope to create fruitful collaboration, to receive positive experience and happy memories.
   
  Methodology
  We are going to make a combination of different subject ‘s specialization methods. The base is the interaction and the group co-operative practice. We will implement an innovative educational approach with a playful character, experiential learning and the use of digital web 2.0 tools. Art embraces Technology through creative activities. We will apply Art therapy methods. Transformative learning through Art. The cross-thematic project perspective will cover the project aims and objectives on the different educational subjects: Fine Arts, Physical education,  Teaching of English, Education of children with special needs.
   
  Note 
  The hygienic protocols are fully observed for the implementation of the program. There is no risk of participants being exposed to agents that could harm us and are related to covid-19 or other outbreaks of infection.
  The program does not require or generate revenue for participants. Also, it does not include travel or transportation of pupils, as the communication between the Schools is done through digital means and through the exchange of educational material and photos from the art work that will be realized.
  The children’s personal data is protected, the photos do not show faces, no personal information is exchanged such as names, addresses and telephone numbers. The parents have been informed and there is communication with the supervisor Teacher.
   
  Thank you very much for the participation, congratulations to the children!
  Th.-Ch.
   
  Η ομάδα εργασίας του έργου μας αποτελείται από τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων που συμμετέχουν.  Είναι μεγάλη η χαρά μας να παρουσιάζουμε την αξιολόγηση της προσπάθειας που έγινε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, καθώς και τις δραστηριότητες ανατροφοδότησης. Ανταλλάξαμε ευχές, απόψεις, συναισθήματα, τις εικαστικές μας δημιουργίες και την εμπειρία μας. Η γέφυρα φιλίας που δημιουργήθηκε και η αγάπη που καλλιεργήθηκε μεταξύ των παιδιών από τα Σχολεία της Ελλάδας και της Ισπανίας είναι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας του έργου μας. Συγχαρητήρια σε όλους!!! Θερμές ευχαριστίες στην κ. Esperanza Caro από την Ισπανία, η οποία αποδέχθηκαν την πρόσκληση και συνεργαστήκαμε με επιτυχία, μαζί με τους εκλεκτούς συναδέλφους από την Ελλάδα κ. Σωτηρία Αποστολοπούλου Καφέτση, την κ. Γεωργία Πάργου και τον κ. Κωνσταντίνο Παπαθωμά. Με εκτίμηση, Θεοδώρα Χανδρινού – Εικαστικός – 10ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου.
   
  Our project working team 
  The participating project members, pupils and Teachers formed the working team. Under democratic activities we voted tje name  of our team! «The colourful hearts»!!! We shared our friendship and love among the participating Schools from Greece and Spain. Congratulations!! Many thanks to my friend mrs Esperanza Caro from Spain who accepted the invitation for cooperation. Thank you wholeheartedly,  Theodora Chandrinou – 10th Primary School of Amaroussio, Greece.
   
  Dissemination – Διάχυση