2. b OŠ Čazma, Anita Mikulandra

  • Mi smo 2.b razred iz OŠ Čazma. U razredu nas je 17 - 10 dječaka i 7 djevojčica. Rado sudjelujemo u ovom projektu. Volimo se igrati, istraživati i još mnogo toga...

    Kliknite na fotografiju da nas upoznate...

  • Predstavljanje

    Anita Mikulandra, učiteljica 2.b razreda

    Učiteljica sam već 18 godina u OŠ Čazma. Sada imam moje predivne drugaše koji vole avanture tako da nam niti jedan zadatak nije težak. Volim koristiti digitalne alate, ali i likovnu umjetnost te istraživanje u prirodi pa vidim da tu ljubav prenosim i na svoje učenike jer imaju slične sklonosti. Veselim se novim izazovima...